Βιοιατρική Αγίου Δημητρίου

Βιοιατρική Αγίου Δημητρίου

n

n

Βιοιατρική Αγίου Δημητρίου

Η Βιοιατρική Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Φεβρουάριου του 2020. Το εργαστήριο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα