Καλοκαιρινός Προληπτικός Έλεγχος
Δράσεις Share on    


Σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, η σημασία και η αναγκαιότητα της Προληπτικής Ιατρικής αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αξία. Πολλές από τις ασθένειες του σύγχρονου κόσμου, όπως οι κακοήθειες, οι καρδιοπάθειες, ο σακχαρώδης διαβήτης, μπορούν να διαγιγνώσκονται πρώιμα και έτσι να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και με επιτυχία, εξασφαλίζοντας ποιότητα ζωής και προσδόκιμο για τους παθόντες αλλά και ορθολογισμό δαπανών για το εθνικό σύστημα Υγείας.

Ο προληπτικός έλεγχος είναι μια υποχρέωση του σύγχρονου ανθρώπου προς τον εαυτό του και το κοινωνικό σύνολο. Η προληπτική διάγνωση προσαρμόζεται εύκολα στις επιδημιολογικές συνθήκες και ανάγκες της σημερινής κοινωνίας, αρκεί να είναι εξατομικευμένη, σύμφωνα με το ιατρικό ιστορικό του ατόμου, να έχει συνέχεια και συνέπεια ως προς την επανάληψή της αλλά και προσιτό κόστος.

Προληπτικός έλεγχος υγείας στην ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σημαίνει:

Αξιόπιστα αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων
Αυτοματοποίηση αναλυτικής διαδικασίας
Ζεστή και ανθρώπινη εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου
Ταχύτητα αποτελεσμάτων
Εύκολη πρόσβαση σε δίκτυο 33 Διαγνωστικών Μονάδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Χαμηλό κόστος για όλους.

< Επιστροφή στις δράσεις