Διεθνής Αναγνώριση

Η αξιοπιστία του εργαστηρίου οδήγησε στη Διεθνή αναγνώριση – όπως αυτή αποτυπώνεται από τη στρατηγική συνεργασία με την Mayo Clinic για σπάνιες κι εξειδικευμένες εξετάσεις καθώς, επίσης, κι από την ανάδειξη της Βιοιατρικής ως Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας από δύο Ευρωπαϊκούς κολοσσούς, την General Electric για την Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία και την Roche για την πλήρη αυτοματοποίηση του εργαστηρίου.
Παράλληλα  ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ βρίσκεται μόνιμα στις πρώτες θέσεις επιχειρηματικής αριστείας τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βραβεία επιχειρηματικής αριστείας

Golden Business Leaders in Greece (2008-2014)
True Leaders Awards (2010)
Ernst & Young - Entrepreneur of the year (2013)
1η θέση στον κλάδο των Ιατρικών Υπηρεσιών (ΙCAP 2014)
European Business Awards (2014/2015/2016/2017)
Diamonds of the Greek Economy (2015)
 Healthcare Business Awards (2018)

 

< Επιστροφή στον Όμιλο