Φαρμακευτικές


Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με πολλά χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση των Κλινικών Μελετών, άριστη συνεργασία με τις πιο σημαντικές φαρμακευτικές εταιρείες και CRO στην ελληνική αγορά και με πάνω από 100 ενεργές κλινικές μελέτες μπορεί να προσφέρει:

  • Εργαστηριακές υπηρεσίες στα κεντρικά εργαστήρια Βιοιατρικής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την κάλυψη των αναγκών μελετών φάσης I-IV, έλεγχο ασφάλειας και παρακολούθηση ασθενών για φαρμακευτικούς, ερευνητικούς και βιοτεχνολογικούς οργανισμούς στην Ευρώπη.
  • Ειδικευμένες εξετάσεις στο πλαίσιο της Κλινικής Παθολογίας, της Αναλυτικής Βιοχημείας, της ανάλυσης Βιοδεικτών, της Παθολογικής Ανατομικής, της Κλινικής Κυτταρολογίας, της Μοριακής Γενετικής, της Κυτταρογενετικής και της Φαρμακογενωμικής, καθώς και του απεικονιστικού ελέγχου.

  • Άριστη τεχνική κατάρτιση και δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης έργου που καλύπτει πλήρως κάθε κανονιστική απαίτηση.
  • Σημαντική διαγνωστική εμπειρία σε τομείς όπως η ογκολογία, οι αιματολογικές νεοπλασίες και άλλες αιματολογικές διαταραχές, αυτοάνοσα και ενδοκρινολογικά νοσήματα και οι λοιμώξεις

  • Μια διεπιστημονική ομάδα συνεργατών που απασχολούνται μόνιμα με τις Κλινικές Μελέτες, ώστε να εγγυάται άμεσα και αξιόπιστα αποτελέσματα με την εμπιστευτικότητα που απαιτείται στον τομέα των Κλινικών Μελετών.

< Επιστροφή στις συνεργασίες