Κατευθυντήριες Οδηγίες Απεικόνισης για τον Καρκίνο του Μαστού
Φάκελος Υγεία
Share on     


ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο προληπτικός μαστογραφικός έλεγχος πρέπει να αρχίζει σε ηλικία 40 ετών και να γίνεται κάθε χρόνο μέχρι τα 70. Από τα 70 και άνω συνεχίζεται ο έλεγχος κάθε 2 χρόνια.
Σε ηλικία 35-37 ετών μπορεί να γίνει μια πρώτη μαστογραφία (αναφοράς), κατά προτίμηση ψηφιακή, λόγω μικρότερης ακτινοβολίας και καλύτερης απόδοσης στους πυκνούς νεανικούς μαστούς.
Οι γυναίκες από την ηλικία των30 ετών είναι χρήσιμο να μελετώνται με υπερήχους ειδικά πριν από την εγκυμοσύνη ή την τοποθέτηση προθεμάτων σιλικόνης.

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Η ψηφιακή μαστογραφία είναι η εξέταση εκλογής για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού.     
Έχει λιγότερη ακτινοβολία κατά 30%-40% της συμβατικής. Ανιχνεύει μικρότερες βλάβες καθώς και μικρότερες ασβεστώσεις, που συνοδεύουν πρώιμο καρκίνο του μαστού.  
Ορισμένοι μαστογράφοι χρησιμοποιούν κασέτες φωσφόρου (ψηφιοποιητές) και έμμεσα δημιουργούν με ψηφιοποίηση εικόνες που υπολείπονται στην ανίχνευση βλαβών και δεν καταγράφουν ικανοποιητικά τις μικροασβεστώσεις, χρησιμοποιώντας, επίσης, περισσότερη ακτινοβολία.
Η πλέον τελευταία εξέλιξη της μαστογραφίας, η Τομοσύνθεση, είναι η πλέον ακριβής, διότι σαρώνοντας τους μαστούς με τομές ½ - 1 χιλιοστού επιτρέπει την ανίχνευση μικρών ύποπτων βλαβών που συχνά κρύβονται σε πυκνές περιοχες μαστού.


ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ

Οι υπέρηχοι υψηλής ευκρίνειας χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά, συχνά για να διευκρινίσουν ύποπτα μαστογραφικά ευρήματα, όταν το κρίνει απαραίτητο ο απεικονιστής μαστού. Χρησιμοποιούνται, επίσης, συμπληρωματικά σε υψηλού κινδύνου γυναίκες και με πυκνούς μαστούς μαστογραφικά κατηγορίας ACR C και D.
Χρησιμοποιούνται επίσης εναλλακτικά της μαστογραφίας σε νέες γυναίκες μικρότερες από 40 ετών.  
 
Ελαστογραφία είναι μια καινούργια τεχνική στους υπερήχους που επιτρέπει να ξεχωρίζει ένα καλόηθες ογκίδιο από τις ύποπτες για κακοήθεια βλάβες, μετρώντας την ελαστικότητά της ποιοτικά αλλά και ποσοτικά σήμερα με την τελευταία εξέλιξη, την ελαστογραφία εγκάρσιου κύματος.
Οι καρκίνοι εμφανίζουν αυξημένη σκληρότητα και ταχύτητα κύματος.
Με την ελαστογραφία μπορούν να μειωθούν μη απαραίτητες βιοψίες σε καλοήθεις βλάβες, που μπορούν απλώς να παρακολουθηθούν.
 
3D/4D – Τρισδιάστατο υπερηχογράφημα μαστών. Είναι μια καινούργια τεχνική στους υπερήχους που ξεχωρίζει και απεικονίζει σε τρεις διαστάσεις βλάβες του μαστού, μετρώντας έτσι και ποσοτικά τον όγκο της βλάβης.
Με την τεχνική αυτή μπορεί να γίνει καλύτερη επανεκτίμηση - follow up, διαστάσεων βλαβών, π.χ. έπειτα από χημειοθεραπείες.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά για να διευκρινιστούν ύποπτα μαστογραφικά ή υπερηχογραφικά ευρήματα.
Σε περίπτωση επιβεβαιωμένης ύποπτης βλάβης γίνεται για διερεύνηση πολυεστιακής και πολυκεντρικής νόσου.
Χρησιμοποιούνται μαγνητικοί μαστογράφοι -κυρίως 3 Tesla και άνω- και η εξέταση γίνεται μετά χορήγησης σκιαγραφικού ενδοφλεβίως.

ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΣΤΟΥ 
Γίνεται σε κάθε ύποπτη βλάβη που είναι ή δεν είναι ψηλαφητή. Ανιχνεύονται συνήθως σε προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο αλλά και σε υπερηχογραφικό.
 
Η βιοψία τους γίνεται
είτε υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, όταν είναι υπερηχοτομογραφικά ορατή (Core Biopsy και σπανιότερα με FNA),
είτε χειρουργικά, με εντοπισμό με συρμάτινο οδηγό,
ή με διαδερμική βιοψία με mammotome και καθοδήγηση από μαστογράφο ή υπερηχογράφο.
 
Αψηλάφητες βλάβες που είναι ορατές μόνο σε μαγνητικούς μαστογράφους εντοπίζονται μόνο σε αυτούς (υπάρχει εξέλιξη στον τομέα με την τεχνική fusion, όπου συνδυάζονται απεικονιστικές τεχνικές και εντοπίζεται η βλάβη ώστε να ληφθεί δείγμα ιστού).


Τη διασφάλιση των εξετάσεων την εξασφαλίζουν:  
1) Ο απεικονιστής μαστού, ο οποίος διαβάζει τις μαστογραφίες, πρέπει να είναι έμπειρος (να γνωματεύει τουλάχιστον 4.000 μαστογραφίες ετησίως).
2) Το διπλό διάβασμα από έναν δεύτερο ακτινολόγο σε προληπτικούς μαστογραφικούς ελέγχους. Επίσης, η χρησιμοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής ανίχνευσης CAD αυξάνει το ποσοστό ανίχνευσης πρώιμου μάλιστα καρκίνου κατά 20%.
3) Η χρησιμοποίηση μαστογράφου με Τομοσύνθεση αυξάνει την ευαισθησία της μαστογραφίας, ειδικά σε δύσκολους και πυκνούς μαστούς.
4) Τα σύγχρονα εργαστήρια με συστήματα μαστογραφίας και υπερήχων που έχουν πιστοποιηθεί.
 
 
Δρ. Αριστοτέλης Χ. Μιχαλόπουλος
Ειδικός Ακτινοδιαγνώστης Μαστού

< Επιστροφή στην αρθρογραφία

Δείτε τα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου

 

 
Για ραντεβού καλέστε
Για Αθήνα Για Θεσσαλονίκη
210 6966000 2310 459660
 
Ώρες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου
Δευτ. - Παρ. 6:00 - 22:00
Σαβ. 6:00 - 16:00