Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοαναλυτική Απεικόνιση

Βιοαναλυτική Απεικόνιση

n

n

Βιοαναλυτική Απεικόνιση

Με κριτήριο την πλήρη, ασφαλή και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συνεχίζει την ανάπτυξή του ενσωματώνοντας το διαγνωστικό κέντρο Βιοαναλυτική, στην οδό Ερυθρού Σταυρού 8, στο Μαρούσι, γνωστό για την ποιότητα και συνέπεια των υπηρεσιών του, επιδιώκοντας την περεταίρω αναβάθμισή του. Με την ένταξη στον κορυφαίο ιδιωτικό πάροχο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η Βιοαναλυτική θα αξιοποιήσει νέες υπηρεσίες και ψηφιακές τεχνολογίες, που θα ενισχύσουν την παρουσία της στο πεδίο της Εργαστηριακής και Διαγνωστικής Ιατρικής.

Βιοαναλυτική Απεικόνιση

Με κριτήριο την πλήρη, ασφαλή και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συνεχίζει την ανάπτυξή του ενσωματώνοντας το διαγνωστικό κέντρο Βιοαναλυτική, στην οδό Ερυθρού Σταυρού 8, στο Μαρούσι, γνωστό για την ποιότητα και συνέπεια των υπηρεσιών του, επιδιώκοντας την περεταίρω αναβάθμισή του. Με την ένταξη στον κορυφαίο ιδιωτικό πάροχο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η Βιοαναλυτική θα αξιοποιήσει νέες υπηρεσίες και ψηφιακές τεχνολογίες, που θα ενισχύσουν την παρουσία της στο πεδίο της Εργαστηριακής και Διαγνωστικής Ιατρικής.

Τμήματα

 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ
 • ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • TRIPLEX
 • ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
 • ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
 • ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ
 • ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • TRIPLEX
 • ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
 • ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
 • ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ – ΠΑΙΔΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΟ – ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΩΝ
 • ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
 • ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ – ΠΑΙΔΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΟ – ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΩΝ
 • ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
 • ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τμήματα

 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ (ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ)
 • ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
 • ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
 • ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ/ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET/CT)
 • ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Check-up)
 • ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΥΠΕΡΗΧΩΝ
 • ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • Ω.Ρ.Λ.
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ (ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ)
 • ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
 • ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
 • ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ/ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET/CT)
 • ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Check-up)
 • ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΥΠΕΡΗΧΩΝ
 • ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • Ω.Ρ.Λ.