Επείγοντα Περιστατικά εκτός ωρών λειτουργίας

 

Υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών εκτός ωρών λειτουργίας, καλώντας στο 14 501.