Ο Όµιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ επίσηµος Υποστηρικτής στα Βελερεφόντεια 2018
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Share on    

Την Κυριακή 8 Ιουλίου πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή της παραλίας της Νέας Μάκρης, για 18η χρονιά, ο αγώνας δρόµου ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΕΙΑ 2018.

Η διοργάνωση έγινε από τον ΑΠΣ Τελµησσός Μαραθώνος, υπό την αιγίδα του ∆ήµου Μαραθώνος και της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, της Ελληνικής Οµοσπονδίας Συλλόγων Μαζικού Αθλητισµού - Υπεραποστάσεων.

Οι εκδηλώσεις του ΑΠΣ Τελµησσός Μαραθώνος πάντα είχαν κοινωνικό χαρακτήρα, βοηθώντας και στηρίζοντας ευπαθείς οµάδες µε άµεση ανάγκη.

Ο Όµιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κάλυψε εξ ολοκλήρου το κόστος των αναµνηστικών µεταλλίων που δόθηκαν σε όλους τους συµµετέχοντες αθλητές την ηµέρα του αγώνα.

< Επιστροφή στα νέα