Νέο συνδυαστικό τεστ μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου VERAgene
Νέες Εξετάσεις/Τμήματα Share on    


Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε συνεργασία με τη NIPD GENETICS είναι στη διαδικασία να προσφέρει τη νέα συνδυαστική εξέταση VERAgene στο αίμα της εγκύου με την οποία εκτός από τις χρωμοσωματικές ανωμαλίες του εμβρύου (VERACITY) στο ελεύθερο εμβρυϊκό DNA (τρισωμίες 13, 18, 21, ανευπλοειδίες Χ και Υ, μικροελλείμματα), κατόπιν λήψης δείγματος και από το βιολογικό πατέρα (στοματικό επίχρισμα), θα υπολογίζεται επιπλέον ο κίνδυνος να πάσχει το έμβρυο από ένα από 50 μονογονιδιακά νοσήματα. Τα νοσήματα τα οποία εξετάζονται κληρονομούνται κατά τον υπολειπόμενο τρόπο, δηλαδή θα πρέπει και οι δύο γονείς να είναι φορείς μετάλλαξης στο ίδιο γονίδιο. Στην περίπτωση αυτήν ο κίνδυνος είναι 25%.

Ο συνολικός κίνδυνος να πάσχει το έμβρυο από ένα από τα 50 μονογονιδιακά νοσήματα είναι 1 στα 350 στο γενικό πληθυσμό. Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται αυξημένος συστήνεται επεμβατική προγεννητική διάγνωση με αμνιοπαρακέντηση. Από τις μελέτες μέχρι τώρα το VERAgene φαίνεται να έχει πάνω από 99% ευαισθησία και ειδικότητα.

Το συνολικό κόστος της νέας συνδυαστικής εξέτασης η οποία περιλαμβάνει το διευρυμένο έλεγχο των χρωμοσωματικών ανωμαλιών του εμβρύου, καθώς και έλεγχο των γονέων για τυχόν μεταλλάξεις σε 50 από τα συχνότερα μονογονιδιακά νοσήματα, είναι 590 ευρώ. Σε περίπτωση αυξημένου κινδύνου, η επιβεβαίωση σε αμνιακό υγρό θα πραγματοποιείται δωρεάν.

Η νέα συνδυαστική εξέταση αποτελεί καινοτομία στο χώρο της μη επεμβατικής προγεννητικής διάγνωσης. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν είναι εφικτός ο μη επεμβατικός έλεγχος του εμβρύου για μονογονιδιακά κληρονομούμενα νοσήματα και στην πλειοψηφία τα πάσχοντα έμβρυα δεν παρουσιάζουν υπερηχογραφικά ευρήματα. Υπάρχουν τεστ στην αγορά τα οποία ελέγχουν μόνον επικρατείς de novo μεταλλάξεις.

Η εξέταση, όπως και το VERACITY, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε υποκατάστημα μας χωρίς ραντεβού και χωρίς καμία προετοιμασία. Απαραίτητη είναι η λήψη δείγματος και από το βιολογικό πατέρα.

< Επιστροφή στα νέα

 

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies
ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ