FaceBookYoutubeLinkedIn

Εξοπλισμός

Τεχνολογικός Εξοπλισμός

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαθέτει άρτιο εξοπλισμό με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Ο σύγχρονος εξοπλισμός αφενός παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα αφετέρου επιταχύνει σε μέγιστο βαθμό την όλη διαδικασία των εξετάσεων που θα διενεργηθούν στα κατά τόπου κέντρα μας.

Τα κεντρικά εργαστήρια (βιοχημκά,ορμονολογικά,ανοσολογικά, αιματολογικά και μικροβιολογικά) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι πλήρως αυτοματοποιημένα σε όλα τα στάδια διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων. Από την παραλαβή του δείγματος μέχρι την αποστολή των  αποτελεσμάτων ,όλη η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη με τα πλέον σύγχρονα ρομποτικά συστήματα από τις κορυφαίες κατασκευάστριες εταιρίες του χώρου (Roche, Sysmex και Siemens).Η πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας εκτέλεσης των εξετάσεων αίματος ελαχιστοποιεί τη πιθανότητα λάθους ,επιτρέπει την πλήρη ιχνηλασιμότητα και ταυτοποίηση του κάθε δείγματος του ασθενούς ,εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας αποτελέσματα. Αυτό αποδεικνύεται και  από τις  κορυφαίες πρώτες θέσεις που κατέχει ο εργαστηριακός τομέας του Ομίλου σε συμμετοχή σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα ελέγχου διασφάλισης ποιότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 Αυτοματοποιημένο Σύστημα  Εργαστηριακών Αναλυτών Αdvia / Labcell της Siemens.


Αυτόματους Αιματολογικούς Αναλυτές (SE – 9000 και NE – 1500 της Sysmex)

Αυτόματος Αναλυτής Ούρων (Urisym 1200 της Roche)


ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (PET/CT)

Στη Βιοϊατρική Αμπελοκήπων στην Αθήνα αλλά και στη Βιοϊατρική Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη διαθέτουμε το Discovery IQ PET/CT (GE Healthcare), ό,τι πιο νέο κι εξελιγμένο καλύτερο έχει να προσφέρει η τεχνολογική έρευνα.
Το IQ PET/CT (5 rings στην Αθήνα 3 rings στη Θεσσαλονίκη) είναι το τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα της GE Healthcare.
 
Πλεονεκτήματα του Discovery IQ της GE Healthcare:
Μεγαλύτερη ευαισθησία σε σύγκριση με τα υπάρχοντα PET/CT, με πολύ καλή ποιότητα εικόνας
Καλύτερη απεικόνιση μικρών βλαβών, μείωση αμφίβολων ευρημάτων
Δυνατότητα ανασύστασης εικόνων με το συμβατικό αλλά ταυτόχρονα και με το νέο εξελιγμένο αλγόριθμο ανασύστασης Q.Clear, για καλύτερη ανάδειξη της βλάβης
Μείωση χορηγούμενης δόσης-μείωση ακτινικής επιβάρυνσης
Ταχεία απεικόνιση: Δυνατότητα μείωσης χρόνου απεικόνισης
Ο Όμιλος είναι εξοπλισμένος με  σύγχρονους  Μαγνητικούς Τομογράφους των εταιρειών  GE και Philips για την κάλυψη όλων των εφαρμογών. Στο σύνολο των συστημάτων συμπεριλαμβάνονται δύο  ανοικτού τύπου Μαγνητικοί Τομογράφοι κατάλληλοι για εξεταζόμενους με προβλήματα κλειστοφοβίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις πλέον απαιτητικές εφαρμογές του Μαγνητικού  Τομογράφου την ολόσωμη Μαγνητική Αγγειογραφία και Μαγνητική Τομογραφία καρδιάς ενηλίκων και παιδίων.


Επίσης  στον εξοπλισμό των τμημάτων Μαγνητικής Τομογραφίας  συμπεριλαμβάνεται σύστημα που δίνει την δυνατότητα για μία από τις πλέον σύγχρονες εφαρμογές  του Μαγνητικού Τομογράφου την ολόσωμη Μαγνητική Τομογραφία  (Whole Body Imaging Virtual  PET) σαν μέθοδος  screening και μέθοδο παρακολούθησης νεοπλασιών.

Μαγνητικός Τομογράφος DISCOVERY MR 750 3.0 Tesla, της General Electric, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, με καινοτόμες εφαρμογές στο πλαίσιο της πρόληψης και της σωστής διάγνωσης των απεικονιστικών ευρημάτων. Αυξάνει την ισχύ διείσδυσης στα εξεταζόμενα όργανα, βελτιώνει την ποιότητα των εικόνων και ελαττώνει σημαντικά τους χρόνους εξέτασης και λήψης των αποτελεσμάτων.
Όλα τα συστήματα  Αξονικών Τομογράφων του Ομίλου είναι τελευταίας γενιάς ώστε να εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας και ελεγχόμενης δόσης ακτινοβολίας. Στον εξοπλισμό των Εργαστηρίων της η  Βιοιατρική περιλαμβάνει δύο (2) Αξονικούς Τομογράφους πολλών ανιχνευτών (64 τομών) εξειδικευμένους στην κάλυψη των καρδιολογικών εφαρμογών, Αξονική Τομογραφία καρδιάς  και Αξονική  Στεφανιογραφία, πρόκειται για κορυφαία συστήματα της κατασκευάστριας  εταιρείας (GE) με τα οποία επιτυγχάνεται σημαντικού βαθμού μείωση της δόσης Ακτινοβολίας.

Αξονικός Τομογράφος DISCOVERY CT 750 High Definition της General Electric, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου είναι η σημαντική μείωση της δόσης της ακτινοβολίας που δέχεται ο εξεταζόμενος (έως και 83% λιγότερο) και η δυνατότητα εκτέλεσης Spectral Imaging. Δηλαδή επιτυγχάνεται και μείωση της δόσης ακτινοβολίας και ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας, συνδυασμός που οδηγεί σε εγκυρότερη διάγνωση.
Τα ακτινολογικά εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με ακτινολογικά και ακτινοσκοπικά συστήματα τα οποία υποστηρίζονται με ψηφιακά συστήματα εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας  και διακριτικής ικανότητας  απεικόνιση.
Με συνέπεια στην τεχνολογική εξέλιξη και ιδιαίτερη έμφαση στη ποιότητα της Μαστογραφίας οι ψηφιακοί και οι κλασσικοί Μαστογράφοι των εργαστηρίων του Ομίλου είναι τελευταίας τεχνολογίας χαμηλής δόσης και υψηλής διακριτικής ικανότητας .
Σύγχρονα συστήματα  ορθοπαντομογράφων κλασικά και ψηφιακά δίνουν την δυνατότητα  αξιόπιστων οδοντιατρικών απεικονίσεων (κεφαλομετρικές και πανοραμικές λήψεις).
Τα τμήματα πυρηνικής Ιατρικής είναι εξοπλισμένα με συστήματα γ-camera μονής ή διπλής κεφαλής εφοδιασμένα με κατευθυντήρες καταλλήλους για διαφορετικές ενέργειες, ανταποκρινόμενοι σε όλο το φάσμα των ραδιοϊσοτόπων και σπινθηρογραφημάτων  στατικών ,δυναμικών, ολόσωμων (whole body) και τοπογραφικών (SPECT) μελετών.