Βιοιατρική Α.Ε.
Διεύθυνση Λ. Κηφισιάς 132 & Παπαδά, Αθήνα Τ.Κ. 11526
Τηλέφωνο 210 6966000
email -
Web site www.bioiatriki.gr
Α.Φ.Μ. 094423696
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών
Αρ. Μ.Α.Ε.

29787/01/Β/93/536

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001490301000
Περιγραφή Βιοιατρική Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί ανά Έτος Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
 
* Επιλέξτε το έτος και τον Ισολογισμό που σας ενδιαφέρει
* Τα αρχεία είναι σε μορφή PDF (απαιτείται το Acrobat Reader)