Η μονάδα είναι κλειστή αυτή την στιγμή
s Η μονάδα είναι ανοικτή αυτή την στιγμή