Εργαστήρια Αναφοράς

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη λειτουργούν Κεντρικά Εργαστήρια Αναφοράς, με πλήρως  αυτοματοποιημένα συστήματα στα οποία διενεργούνται περισσότερες από 2.000 διαφορετικές, απλές, σπάνιες και εξειδικευμένες εξετάσεις, με αποτελέσματα την ίδια  μέρα (για τις περισσότερες από  αυτές). Στο Ηράκλειο της Κρήτης λειτουργεί Εργαστήριο Αναφοράς μικρότερης κλίμακας για την άμεση εξυπηρέτηση των συνεργατών της περιοχής.

Η πλήρης αυτοματοποίηση οδηγεί σε συνολική αναβάθμιση της αξιοπιστίας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων μέσω  του δραστικού περιορισμού των σφαλμάτων (errors) και  της  εξάλειψης  των  λαθών  (mistakes), τα  οποία αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα ενός  εργαστηρίου. Τα κεντρικά εργαστήρια είναι συνδεδεμένα με περίπου 500 συνεργαζόμενα εργαστήρια σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στην αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων που εξάγουν τα εργαστήρια του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, συμβάλλουν σημαντικά:

  • Η πλήρης αυτοματοποίηση των εργαστηρίων (T.L.A.)
  • Τα προγράμματα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου (Internal Q.C.)
  • Οι τεχνικές κλινικού ποιοτικού ελέγχου
  • Τα Προγράμματα Εξωτερικού Ποιοτικού  Ελέγχου (external Q.C.)
  • Η Πιστοποίηση των Εργαστηρίων κατά ISO 9001
  • Η Διαπίστευση πληθώρας Εργαστηριακών Εξετάσεων κατά ISO 15189
  • Τα Προγράμματα Επιλογής  αξιόπιστου Επιστημονικού Προσωπικού

Aν είστε ήδη συνεργάτης της Βιοιατρικής και έχετε κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να μπείτε στο online σύστημα.

Εισαγωγή στο WebLis