Ευκαιρίες Καριέρας

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ – ΑΙΜΟΛΗΠΤΗΣ

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού
Περιγραφή θέσης

Νοσηλευτής – Αιμολήπτης

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Επικοινωνιακή ικανότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο
Προϋπηρεσία σε ειδικά τμήματα, Μονάδα Αιμοκάθαρσης, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή Χειρουργεία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Προσφέρονται

Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα
βιογραφικά τους σημειώματα στο email: hr@bioiatriki.gr

Περιγραφή θέσης

Νοσηλευτής Μ.Τ.Ν

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε σε γενική πολυδύναμη Μ.Τ.Ν.
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών -Πολύ καλή γνώση Η/Υ
Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται

Συνεχής εκπαίδευση
Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα
βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης → ΚΩΔ. ΜΤΝ 06/20
hr@bioiatriki.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Μ.Τ.Ν.

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Μ.Τ.Ν.

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού
Περιγραφή θέσης

Νοσηλευτής Μ.Τ.Ν

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε σε γενική πολυδύναμη Μ.Τ.Ν.
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών -Πολύ καλή γνώση Η/Υ
Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται

Συνεχής εκπαίδευση
Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα
βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης → ΚΩΔ. ΜΤΝ 06/20
hr@bioiatriki.gr

ΜΑΙΕΣ

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

Πτυχίο Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. Μαιευτικής
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Επιθυμητή προϋπηρεσία στη διενέργεια αιμοληψιών ή στις δειγματοληψίες covid
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενα ωράρια/βάρδιες

Προσφέρονται

Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια hr@bioiatriki.gr

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα. Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/gdpr

Περιγραφή θέσης

Νοσηλευτής Ορόφου

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών -Πολύ καλή γνώση Η/Υ
Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται

Συνεχής εκπαίδευση
Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα
βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης → ΚΩΔ. ΟΡΟΦ 06/20
hr@bioiatriki.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΟΡΟΦΟΥ

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΟΡΟΦΟΥ

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού
Περιγραφή θέσης

Νοσηλευτής Ορόφου

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών -Πολύ καλή γνώση Η/Υ
Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται

Συνεχής εκπαίδευση
Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα
βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης → ΚΩΔ. ΟΡΟΦ 06/20
hr@bioiatriki.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού
Περιγραφή θέσης

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Ι.Ε.Κ Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
Δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενα ωράρια/βάρδιες

Προσφέρονται

Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα
βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης → ΚΩΔ. ΤΙΕ 06/20
hr@bioiatriki.gr

Περιγραφή θέσης

για τη στελέχωση τμημάτων κλασικού ακτινολογικού, αξονικού και μαγνητικού τομογράφου

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας  ή  Πτυχίο ΙΕΚ Βοηθός Ακτινολόγου  (με πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας – ΕΟΠΠΕΠ)
Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Γνώση Η/Υ
Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες

Προσφέρονται

Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα
βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης → ΚΩΔ. ΤΕΧ 06/20
hr@bioiatriki.gr

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού
Περιγραφή θέσης

για τη στελέχωση τμημάτων κλασικού ακτινολογικού, αξονικού και μαγνητικού τομογράφου

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας  ή  Πτυχίο ΙΕΚ Βοηθός Ακτινολόγου  (με πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας – ΕΟΠΠΕΠ)
Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Γνώση Η/Υ
Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες

Προσφέρονται

Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα
βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης → ΚΩΔ. ΤΕΧ 06/20
hr@bioiatriki.gr

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΜΟΛΗΠΤΗΣ

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού
Περιγραφή θέσης

Εξωτερικός αιμολήπτης/αιμολήπτρια με έδρα την Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

Πτυχίο  Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων
Απαραίτητη εμπειρία στη λήψη αιμοληψιών τουλάχιστον 2 ετών
Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Άδεια οδήγησης δικύκλου
Κάτοχος δικύκλου

Προσφέρονται

Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα
βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης → ΚΩΔ. ΕΞ-ΑΙΜ 06/20
hr@bioiatriki.gr

Περιγραφή θέσης

Προώθηση συνδυαστικών εξετάσεων κεντρικών εργαστηρίων
Διεύρυνση πελατολογίου (ιατρούς κτλ.)
Υποστήριξη πελατολογίου (after sales support)

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

Πτυχίο Βιολογίας / Βιοχημείας / Χημείας/ Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων
Τουλάχιστον 3 έτη εργασιακή εμπειρία στο χώρο της υγείας
Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
Γνώση Η/Υ
Οργανωτικές ικανότητες, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
Άριστη γνώση Αγγλικών

Προσφέρονται

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό χώρο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα
βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης → ΚΩΔ. ΙΕ 06/20
hr@bioiatriki.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού
Περιγραφή θέσης

Προώθηση συνδυαστικών εξετάσεων κεντρικών εργαστηρίων
Διεύρυνση πελατολογίου (ιατρούς κτλ.)
Υποστήριξη πελατολογίου (after sales support)

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

Πτυχίο Βιολογίας / Βιοχημείας / Χημείας/ Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων
Τουλάχιστον 3 έτη εργασιακή εμπειρία στο χώρο της υγείας
Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
Γνώση Η/Υ
Οργανωτικές ικανότητες, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
Άριστη γνώση Αγγλικών

Προσφέρονται

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό χώρο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα
βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης → ΚΩΔ. ΙΕ 06/20
hr@bioiatriki.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού
Περιγραφή θέσης

Νοσηλευτής χειρουργείου

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών – Πολύ καλή γνώση Η/Υ
Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε τμήμα χειρουργείου
Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό χώρο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα
βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης → ΚΩΔ. ΝΟΣ. ΧΕΙΡ.  06/20
hr@bioiatriki.gr

Περιγραφή θέσης

Νοσηλευτής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε αντικείμενο σχετικό της εντατικής θεραπείας.
Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία, σε γενική πολυδύναμη ΜΕΘ με δύναμη τουλάχιστον 5 κλινών
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών – Πολύ καλή γνώση Η/Υ
Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται

Συνεχής εκπαίδευση
Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα
βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης → ΚΩΔ. ΜΕΘ 06/20
hr@bioiatriki.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Μ.Ε.Θ.

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Μ.Ε.Θ.

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού
Περιγραφή θέσης

Νοσηλευτής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε αντικείμενο σχετικό της εντατικής θεραπείας.
Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία, σε γενική πολυδύναμη ΜΕΘ με δύναμη τουλάχιστον 5 κλινών
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών – Πολύ καλή γνώση Η/Υ
Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται

Συνεχής εκπαίδευση
Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα
βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης → ΚΩΔ. ΜΕΘ 06/20
hr@bioiatriki.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Επικοινωνία:
Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού
Περιγραφή θέσης

Για τη στελέχωση των διαγνωστικών κέντρων, καθώς και του τηλεφωνικού κέντρου

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

Πτυχίο  Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ.
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στο χώρο της υγείας
Προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο
Γνώση τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες

Προσφέρονται

Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα
βιογραφικά τους αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης → ΚΩΔ. Υ-ΓΡ 06/20
hr@bioiatriki.gr