Διεθνής Αναγνώριση

Η αξιοπιστία του εργαστηρίου οδήγησε στη διεθνή αναγνώριση, η οποία αποτυπώνεται στη στρατηγική συνεργασία με τη Mayo Clinic, για σπάνιες κι εξειδικευμένες εξετάσεις, καθώς και στην ανάδειξη του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ως Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας από δύο Ευρωπαϊκούς κολοσσούς, την General Electric για την Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία και την Roche για την πλήρη αυτοματοποίηση του εργαστηρίου. διεθνής αναγνώριση

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ βρίσκεται μόνιμα στις πρώτες θέσεις επιχειρηματικής αριστείας τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ορισμένα από τα πιο σημαντικά βραβεία επιχειρηματικής αριστείας που έχει λάβει ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ: