Διεθνής Αναγνώριση

Η αξιοπιστία του εργαστηρίου οδήγησε στη διεθνή αναγνώριση η οποία αποτυπώνεται στη στρατηγική συνεργασία με τη Mayo Clinic, για σπάνιες κι εξειδικευμένες εξετάσεις, καθώς και στην ανάδειξη του Ομίλιου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ως Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας από δύο Ευρωπαϊκούς κολοσσούς, την General Electric για την Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία και την Roche για την πλήρη αυτοματοποίηση του εργαστηρίου.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ βρίσκεται μόνιμα στις πρώτες θέσεις επιχειρηματικής αριστείας τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βραβεία επιχειρηματικής αριστείας

 Patient Partnerships Awards 2021 – “Most Valuable Covid-19 Pandemic Programs to support healthcare workers and communities” – Bronze Award
 Cyprus Healthcare Business Awards – «Εξαιρετική Επιχειρηματική Επίδοση, Επενδυτική Δραστηριότητα, ή/και Συμβολή στην απασχόληση» – Silver Award
 Cyprus Healthcare Business Awards – «Ποιότητα Υπηρεσιών» – Bronze Award
 Golden Business Leaders in Greece (2008-2014)
 True Leaders Awards (2010)
 Ernst & Young – Entrepreneur of the year (2013)
 1η θέση στον κλάδο των Ιατρικών Υπηρεσιών (ΙCAP 2014)
 European Business Awards (2014/2015/2016/2017)
 Diamonds of the Greek Economy (2015)
 Growth Awards 2016
 Growth Awards 2017 (μεταξύ των 21 πιο δυναμικών εταιρειών στην Ελλάδα)
 Tαχύτερα Aναπτυσσόµενες Eπιχειρήσεις στην Ελλάδα 2017 (29η θέση στο Fortune)
 Healthcare Business Awards (2018)
 Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας (2018)
 True Leaders Awards (2018) 
 True Leaders Awards (2019)