Bioiatriki Alexandras

Bioiatriki Alexandras

n

n

Bioiatriki Alexandras

Η Βιοιατρική Αλεξάνδρας άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 2018 στη Λεωφόρο Aλεξάνδρας 142. Το εργαστήριο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Sections