Bioiatriki Neo Chalandri

Bioiatriki
Neo Chalandri

orariol icon kentro60

n

orariol icon kentro60

n

Bioiatriki Neo Chalandri

Με κριτήριο την πλήρη, ασφαλή και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συνεχίζει την ανάπτυξή του ενσωματώνοντας το διαγνωστικό κέντρο Βιοιατρική Νέου Χαλανδρίου, στην οδό Λ. Κηφισίας 342, Νέο Χαλάνδρι, γνωστό για την ποιότητα και συνέπεια των υπηρεσιών του, επιδιώκοντας την περεταίρω αναβάθμισή του. Με την ένταξη στον κορυφαίο ιδιωτικό πάροχο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η Βιοιατρική Νέου Χαλανδρίου θα αξιοποιήσει νέες υπηρεσίες και ψηφιακές τεχνολογίες, που θα ενισχύσουν την παρουσία της στο πεδίο της Εργαστηριακής και Διαγνωστικής Ιατρικής.

Sections

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
    ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ
      ΕΙΔΙΚΑ