Βιοιατρική Βάρη

Βιοιατρική Βάρη

orariol icon kentro60

n

orariol icon kentro60

n

Βιοιατρική Βάρη

Η Βιοιατρική στην Βάρη άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 2018 στη Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου 6. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Sections

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
    ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ
      ΕΙΔΙΚΑ