Μοριακή Μέθοδος Ανάλυσης (PCR): Εγγυημένη Aξιοπιστία Aνάλυσης

Η μοριακή μέθοδος ανάλυσης PCR στηρίζεται στην ανίχνευση ιικών σωματιδίων. Για να είναι θετικό το τεστ πρέπει να ανιχνευθεί ένας ορισμένος αριθμός ιικών σωματιδίων. Το τεστ προσδιορίζει μόνο αντιγόνο, όχι αντισώματα. Η μοριακή εξέταση PCR που διενεργείται στα Εργαστήρια του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έχει ειδικότητα μεθόδου 100% και ευαισθησία μεθόδου 99.17%.

Το Εργαστήριο εφαρμόζει την τεχνική της μοναδιαίας ανάλυσης (κάθε δείγμα χωριστά) και όχι του pooling (πολλά δείγματα μαζί). Σύμφωνα με τους ειδικούς του Εργαστηρίου, για το pooling δεν υπάρχουν πιστοποιημένα αντιδραστήρια, ενώ υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος, ειδικά σε περιπτώσεις χαμηλού ιικού φορτίου.

Οι μοριακές εξετάσεις ενδείκνυνται για τη συμπτωματική φάση της νόσου, αφού προσδιορίζουν αν κάποιος έχει προσβληθεί από τον ιό τώρα, αλλά δεν δείχνουν αν κάποιος νόσησε στο παρελθόν. Αναλόγως με τις συστάσεις των ιατρών, η μοριακή εξέταση μπορεί να γίνει λίγο μετά την έναρξη των συμπτωμάτων και ενδεχομένως να ζητηθεί επανάληψή της σε δεύτερο χρόνο.

Η μέθοδος αυτή αποτελεί τη βασική εξέταση αναφοράς με την οποία επιβεβαιώνεται ότι ο ιός πράγματι υπάρχει στο σώμα. Συνιστάται για όλους, όταν πρέπει να τεκμηριωθεί η ενεργή νόσος, ανεξάρτητα από το αν αυτή είναι συμπτωματική ή όχι.

Πιο αξιόπιστα αποτελέσματα έχουμε μετά την τέταρτη μέρα από την μετάδοση της λοίμωξης. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του γενετικού υλικού του ιού και επομένως για την επιβεβαίωση της παρουσίας του στο εξεταζόμενο υλικό, ονομάζεται αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης μέσω αντίστροφης μεταγραφάσης ή δοκιμασία RT-PCR και βασίζεται σε επιχρίσματα που λαμβάνουμε από το ρινοφάρυγγα του εξεταζόμενου, για την ανίχνευση ιχνών ιού. Ενώ η δοκιμασία RT-PCR είναι αξιόπιστη, κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων της μόλυνσης, όταν τα επίπεδα του ιού είναι χαμηλά, μπορεί η διαδικασία της συλλογής του δείγματος να αποτύχει να πάρει μολυσμένα κύτταρα. Ως αποτέλεσμα, μπορούν να παραχθούν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, οι πιθανότητες ενός ασθενούς να παράγει ένα 

  • Ψευδώς αρνητικό μετά τη μόλυνση από τον ιό είναι 67% εάν η δοκιμή πραγματοποιηθεί εντός των πρώτων τεσσάρων ημερών από τη μόλυνση. 

Αντιθέτως, 

  • Αφού εμφανιστούν τα συμπτώματα, ο ψευδώς αρνητικός ρυθμός μειώνεται στο 38% περίπου

Κατά μέσο όρο, 

  • Οι δοκιμές είναι πιο ακριβείς οκτώ ημέρες μετά τη μόλυνση, με ψευδώς αρνητικό ποσοστό λιγότερο από 20%.

Το τεστ πραγματοποιείται χωρίς ραντεβού, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας.

Τεστ μοριακής ανίχνευσης κορωνοϊού (PCR test): 47€*
*Ισχύς από 6 Ιανουαρίου 2022 βάσει Υπουργικής Απόφασης 657/2022 – ΦΕΚ 2/Β/4-1-2022

  Τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού με την μέθοδο μοριακού ελέγχου PCR

  35€

  Δειγματοληψία για το τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού με την μέθοδο μοριακού ελέγχου PCR

  12€

 

Ειδική Προνομιακή Τιμή για το τεστ μοριακής ανίχνευσης κορωνοϊού (PCR test) για οικογένειες (3 μέλη και άνω): -25%

< Επιστροφή στην κεντρική σελίδα του κορωνοϊού