Προληπτικού Ελέγχου (Check up)

Η σύγχρονη άποψη για την υγεία εστιάζει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον στον τομέα της πρόληψης και της πρώιμης διάγνωσης. Σήμερα είναι διαθέσιμες κλινικές, εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις, που συμβάλλουν με αποκλειστικό τρόπο στην ανίχνευση παθολογικών καταστάσεων πριν την εγκατάσταση των συμπτωμάτων (καρδιακά νοσήματα, καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, του μαστού και του προστάτου, οστεοπόρωση κ.λ.π.).

Το Tμήμα διαθέτει πλήρες και οργανωμένο παθολογικό, καρδιολογικό, πνευμονολογικό, οφθαλμολογικό και ακουομετρικό ιατρείο και σε συνεργασία με το Βιοχημικό, Κυτταρολογικό και Ακτινολογικό Τμήμα καλύπτει όλο το φάσμα των αναλύσεων προληπτικού ελέγχου. Υπάρχει δυνατότητα ατομικών ή ομαδικών ειδικών προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου ανά ηλικία και φύλο. Για την διαμόρφωση των ειδικών προγραμμάτων (check-up προσωπικού εταιρειών, οργανισμών, κ.λ.π.) λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των εργασιακών συνθηκών.