Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Αγία Παρασκευή

Βιοιατρική Αγία Παρασκευή

orariol icon kentro60

n

orariol icon kentro60

n

Βιοιατρική Αγία Παρασκευή

Η Βιοιατρική στην Αγία Παρασκευή άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 1998 σε αυτόνομο κτίριο 850 τ.μ. επί της οδού Μεσογείων 384. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες

Βιοιατρική Αγία Παρασκευή

aste2

Τμήματα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
    ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ
      ΕΙΔΙΚΑ