Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Αγ. Παρασκευής

Βιοιατρική Αγ. Παρασκευής

n

n

Βιοιατρική Αγ. Παρασκευής

Η Βιοιατρική Αγ. Παρασκευής άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 1998 σε αυτόνομο κτίριο 850 τ.μ. επί της οδού Μεσογείων 384. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες

Βιοιατρική Αγ. Παρασκευής
Βιοιατρική Αγ. Παρασκευής

Τμήματα