Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Bioiatriki Dafni

Bioiatriki Dafni

orariol icon kentro60

n

orariol icon kentro60

n

Bioiatriki Dafni

Η Βιοιατρική στη Δάφνη ιδρύθηκε το 2017 και καταλαμβάνει ένα χώρο 1397 τ.μ. επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 191. Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από 16 άτομα, από τα οποία τα 4 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
    ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ
      ΕΙΔΙΚΑ