Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Δάφνης

Βιοιατρική Δάφνης

n

n

Βιοιατρική Δάφνης

Η Βιοιατρική Δάφνης ιδρύθηκε το 2017 και καταλαμβάνει ένα χώρο 1397 τ.μ. επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 191. Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από 16 άτομα, από τα οποία τα 4 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα