Bioiatriki Olimpiados

Bioiatriki Olimpiados

n

n

Bioiatriki Olimpiados

Η Βιοιατρική Ολυμπιάδος λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2019 επί της Οδού Ολυμπιάδος 119 στη Θεσσαλονίκη. Το εργαστήριο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Sections