Βιοιατρική Ολυμπιάδος

Βιοιατρική Ολυμπιάδος

n

n

Βιοιατρική Ολυμπιάδος

Η Βιοιατρική Ολυμπιάδος λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2019 επί της Οδού Ολυμπιάδος 119 στη Θεσσαλονίκη. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα