Ενδείξεις PET/CT

Καρκίνος του πνεύμονα

Μονήρης Όζος Πνεύμονα

Χαρακτηρισμός μονήρους όζου πνεύμονα, εγκάρσιας διαμέτρου ≥8 mm, με ακτινολογικά χαρακτηριστικά ενδιάμεσης πιθανότητας για κακοήθεια.

Μικροκυτταρικός και μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος Πνεύμονα

 • Σταδιοποίηση ασθενών με μη μικροκυτταρικό και μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, με περιορισμένη νόσο στη συμβατική απεικόνιση, που θεωρούνται υποψήφιοι για ριζική θεραπεία.
 • Επανασταδιοποίηση ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα μετά από σύγχρονη χημειο/ακτινο-θεραπεία.
 • Επί υποψίας υποτροπής μη μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα – διαφορική διάγνωση υποτροπής από μεταθεραπευτικές αλλοιώσεις.

Μεσοθηλίωμα

 • Πάχυνση υπεζωκότα ύποπτη για κακοήθεια προς επιλογή θέσης βιοψίας.
 • Επιβεβαιωμένο μεσοθηλίωμα για αποκλεισμό εξω-θωρακικής νόσου σε ασθενείς υποψήφιους για ριζική χειρουργική θεραπεία.

Όγκοι Θύμου Αδένα

Σταδιοποίηση ασθενών με κακοήθες νεόπλασμα θύμου αδένα, υποψήφιων για ριζική χειρουργική αντιμετώπιση.

Νόσος Hodgkin & non-Hodgkin λεμφώματα

 • Αρχική σταδιοποίηση λεμφωμάτων Ηodgkin και non-Ηodgkin λεμφωμάτων.
 • Πρώιμος έλεγχος μετά 2-3 κύκλους χημειοθεραπείας (interim PET/CT) επιλεγμένων Ηodgkin λεμφωμάτων, εάν τα αποτελέσματα πρόκειται να επηρεάσουν τη θεραπεία.
 • Επανέλεγχος Ηodgkin και non-Ηodgkin λεμφωμάτων (υποτύπων με γνωστή πρόσληψη 18F-FDG) μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, για διερεύνηση υπολειμματικής νόσου.
 • Διερεύνηση επί υποψίας υποτροπής Ηodgkin και non-Ηodgkin λεμφώματος.
 • Επί υποψίας εκτροπής χαμηλής κακοήθειας λεμφώματος ή χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας σε λέμφωμα με υψηλό βαθμό κακοήθειας.

Μελάνωμα

Αρχική σταδιοποίηση (για απομακρυσμένες μεταστάσεις), επανασταδιοποίηση, έλεγχος υποτροπής σε ασθενείς υπό ανοσοθεραπεία ή/και μοριακά στοχευμένη θεραπεία.

Καρκίνος Θυρεοειδούς

 • Διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς. Επί υποψίας υποτροπής (εφόσον το ολόσωμο σπινθηρογράφημα με 1-131 είναι αρνητικό και η θυρεοσφαιρίνη αυξημένη).
 • Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς. Επί υποψίας υποτροπής (όταν η καλσιτονίνη είναι αυξημένη και ο υπόλοιπος έλεγχος αρνητικός ή αμφίβολος) – Έλεγχος με 18F-FDOPA.
 • Αρχική σταδιοποίηση και επανασταδιοποίηση σε πτωχά διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς (αδιαφοροποίητο καρκίνωμα, αναπλαστικό καρκίνωμα, Hurthle cell καρκίνωμα).

Καρκίνος κεφαλής τραχήλου

 • Αναζήτηση πρωτοπαθούς εστίας σε ασθενείς με διηθημένους τραχηλικούς λεμφαδένες από καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου.
 • Σταδιοποίηση.
 • Έλεγχος ανταπόκρισης 3-6 μήνες μετά από χημειοθεραπεία/ακτινοθεραπεία.
 • Επί υποψίας υποτροπής, όταν ο υπόλοιπος απεικονιστικός έλεγχος είναι αμφίβολος.

Καρκίνος γαστρεντερικού

Καρκίνος Στομάχου-Οισοφάγου

 • Αρχική σταδιοποίηση σε ασθενείς υποψήφιους για ριζική χειρουργική αντιμετώπιση.
 • Επανασταδιοποίηση μετά από θεραπεία.
 • Επί υποψίας υποτροπής, όταν ο υπόλοιπος απεικονιστικός έλεγχος είναι αμφίβολος.

Καρκίνος Παχέος Εντέρου-Ορθού

 • Σταδιοποίηση προ θεραπευτικής μεταστασεκτομής.
 • Ανίχνευση υποτροπής σε ασθενείς με αυξημένους καρκινικούς δείκτες ή/και κλινική υποψία, με αρνητικά/αμφίβολα ευρήματα του λοιπού απεικονιστικού ελέγχου.
 • Έλεγχος ανταπόκρισης σε στοχευμένες επεμβατικές τεχνικές (ablation με ραδιοσυχνότητα, χημείο/ραδιοεμβολισμός) ή στη χημειο/ακτινο-θεραπεία.

Καρκίνος πρωκτού

Αρχική σταδιοποίηση, έλεγχος ανταπόκρισης μετά από χημείο – ακτινοθεραπεία, έλεγχος υπολειμματικής νόσου ή υποτροπής.

Στρωματικοί Όγκοι Γαντρεντερικού (GIST)

 • Σταδιοποίηση ασθενών υποψήφιων για μοριακά στοχευμένη θεραπεία.
 • Έλεγχος ανταπόκρισης σε μοριακά στοχευμένη θεραπεία.

Καρκίνος Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος

 • Εκτίμηση ασθενών με γνωστό καρκίνο παγκρέατος, υποψήφιων για ριζική χειρουργική θεραπεία, με λοιπά απεικονιστικά ευρήματα αρνητικά/αμφίβολα για μεταστατική νόσο και επανασταδιοποίηση μετά από προεγχειρητική θεραπεία.
 • Επί υποψίας υποτροπής καρκίνου παγκρέατος, με ύποπτα ευρήματα στη συμβατική απεικόνιση.
 • Εκτίμηση ασθενών με γνωστό χολαγγειοκαρκίνωμα ή υψηλής κακοήθειας ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα υποψήφιων για ριζική χειρουργική θεραπεία ή μεταμόσχευση, με λοιπά απεικονιστικά ευρήματα αρνητικά/αμφίβολα για μεταστατική νόσο.
 • Επί υποψίας υποτροπής χολαγγειοκαρκινώματος ή υψηλής κακοήθειας ηπατοκυτταρικού καρκινώματος, με αμφίβολα αποτελέσματα στη συμβατική απεικόνιση.
 • Έλεγχος ανταπόκρισης σε στοχευμένες επεμβατικές τεχνικές (ablation με ραδιοσυχνότητα, χημειο/ραδιοεμβολισμός) ή στη χημειο/ακτινο-θεραπεία.

Νευροενδοκρινείς Όγκοι

 • Σταδιοποίηση / επανασταδιοποίηση και ανίχνευση υποτροπής καλά διαφοροποιημένων νευροενδοκρινών όγκων. Έλεγχος με DΟΤΑ-πεπτίδια.
 • Σταδιοποίηση / επανασταδιοποίηση και ανίχνευση υποτροπής πτωχά διαφοροποιημένων νευροενδοκρινών όγκων. Έλεγχος με 18F-FDG.

Γυναικολογικός καρκίνος

 • Σταδιοποίηση και επανασταδιοποίηση καρκίνου αιδοίου, τραχήλου μήτρας και
  ενδομήτριου, σε ασθενείς υποψήφιες για ριζική θεραπεία (ειδικά σε καρκίνο τραχήλου μήτρας, οι υπόλοιπες απεικονιστικές μέθοδοι θα πρέπει να έχουν προηγηθεί).
 • Έλεγχος ανταπόκρισης στη χημειο/ακτινο-θεραπεία, τοπικά προχωρημένου καρκίνου τραχήλου μήτρας.
 • Υποψία υποτροπής καρκίνου αιδοίου, τραχήλου μήτρας και ενδομήτριου, όταν τα αποτελέσματα του υπολοίπου απεικονιστικού ελέγχου είναι αμφίβολα.
 • Ανίχνευση υποτροπής καρκίνου ωοθηκών σε ασθενείς με αυξημένα επίπεδα CA-125 και αρνητικά/αμφίβολα αποτελέσματα του υπολοίπου απεικονιστικού ελέγχου.

Καρκίνος μαστού

 • Αρχική σταδιοποίηση σε τοπικά προχωρημένο καρκίνο μαστού (σταδίου III) και ιδιαίτερα σε φλεγμονώδη καρκίνο.
 • Ανίχνευση υποτροπής (τοπικής ή απομακρυσμένης) καρκίνου μαστού, όταν υπάρχουν αμφίβολα ευρήματα από τη συμβατική απεικόνιση.

Ουρολογικός καρκίνος

Καρκίνος πέους

Σταδιοποίηση σε υποψήφιους για χειρουργική θεραπεία και ύποπτα ευρήματα στη συμβατική απεικόνιση.

Καρκίνος ουροδόχου κύστης

Έλεγχος υποτροπής σε ασθενείς με ύποπτα ευρήματα στη συμβατική απεικόνιση.

Καρκίνος όρχεος

 • Υποψία υποτροπής μεταστατικού σεμινώματος με αυξημένους καρκινικούς δείκτες και αρνητικά ή αμφίβολα αποτελέσματα του λοιπού απεικονιστικού ελέγχου.
 • Διερεύνηση υπολειμματικών μαζών μετά από θεραπεία, σε ασθενείς με μεταστατικό σεμίνωμα.

Καρκίνος Προστάτη

 • Ανίχνευση υποτροπής σε ασθενείς με ταχέως αυξανόμενα επίπεδα ΡSΑ και αρνητικά ή αμφίβολα ευρήματα στη συμβατική απεικόνιση. Έλεγχος με ΡSΜΑ ή F-18 choline.
 • Για την προεγχειρητική σταδιοποίηση ασθενών υψηλού κινδύνου με αμφίβολα ευρήματα στη συμβατική απεικόνιση. Έλεγχος με ΡSΜΑ ή f-18 choline.

Μυοσκελετικοί Όγκοι

Σαρκώματα υψηλού βαθμού κακοήθειας (σάρκωμα Εwing, ραβδομυοσάρκωμα, λειομυοσάρκωμα, οστεοσάρκωμα, κακοήθες ινώδες ιστιοκύττωμα, συνοβιακό σάρκωμα, μυξοειδές λιποσάρκωμα). Αρχική σταδιοποίηση για ανίχνευση μεταστάσεων καθώς και σε υποψία υποτροπής.

Νεοπλασία αγνώστου πρωτοπαθούς

 • Αναζήτηση πρωτοπαθούς όγκου, εάν πρόκειται να επηρεασθούν θεραπευτικές αποφάσεις.
 • Αδιάγνωστη μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια προ επεμβατικής διάγνωσης (μεσοθωρακοσκόπησης, EBUS).
 • Γενικευμένη λεμφαδενική προσβολή ή ισχυρή υπόνοια νεοπλασματικής νόσου (προ βιοψίας).
 • Αναζήτηση πρωτοπαθούς νεοπλάσματος σε ασθενείς με υποψία παρανεοπλασματικού συνδρόμου.

Πολλαπλούν μυέλωμα

 • Εκτίμηση ασθενών με μονήρες πλασματοκύττωμα, προς αποκλεισμό πολλαπλούν μυελώματος.
 • Αρχική εκτίμηση ασθενών με ολίγο- ή μη εκκριτικό πολλαπλούν μυέλωμα, όταν η ΡΕΤ/CT πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ανταπόκρισης στη θεραπεία.
 • Έλεγχος ανταπόκρισης στη θεραπεία ή υποψία υποτροπής ασθενών με ολιγο- ή μη εκκριτικό πολλαπλούν μυέλωμα, εξωμυελική νόσο ή μονήρες πλασματοκύττωμα.

Διερεύνηση πυρετού αγνώστου αιτιολογίας

Διερεύνηση πυρετού άγνωστου αιτιολογίας όταν η αιτία δεν βρέθηκε με τις συμβατικές απεικονιστικές μεθόδους.

Καρδιολογία

 • Υποψία επιμόλυνσης αγγειακών μοσχευμάτων, προσθετικών καρδιακών βαλβίδων ή εμφυτευμένων καρδιολογικών συσκευών, μετά από αμφίβολα αποτελέσματα του δια-οισοφάγειου υπερηχογραφήματος.
 • Υποψία ενδοκαρδίτιδας προσθετικής βαλβίδας, εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο συμβατικός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένου του λοιπού απεικονιστικού.
 • Έλεγχος βιωσιμότητας μυοκαρδίου με 18F-FDG, σε ασθενείς με μεγάλα (>10%) μη αναστρέψιμα ελλείμματα στο σπινθηρογράφημα, αιματώσεως μυοκαρδίου και πολυαγγειακό νόσο ή νόσο στελέχους, ή όταν συνυπάρχουν σοβαρές/πολλαπλές συννοσηρότητες (ΧΝΑ, ΧΑΠ, προηγούμενη CABG).
 • Σαρκοείδωση. Επί υποψίας καρδιακής συμμετοχής στη νόσο.

Νευρολογία

Επιληψία

Σε προεγχειρητικό έλεγχο, για ανάδειξη επιληπτογόνου εστίας, η οποία δεν έχει σαφώς προσδιοριστεί εντοπισθεί με κλινικά, απεικονιστικά ή Ηλεκτροεγκεφαλογραφικά (ΗΕΓ) στοιχεία. Οι ασθενείς πρέπει να πάσχουν από Σε φαρμακοανθεκτική εστιακή επιληψία, δηλαδή να όταν έχουν αποτύχει θεραπευτικά 2 τουλάχιστον κατάλληλα και σε επαρκή δόση χορηγούμενα αντιεπιληπτικά φάρμακα.

Άνοια

FDG PET Στην άνοια εκφυλιστικού τύπου με σκοπό τη διαφοροδιάγνωση μεταξύ Μετωποκροταφικής Ανοιας (ΜΚΑ) και Ανοιας τύπου Αλτσχάιμερ (ΑΤΑ). Απαραίτητες προύποθέσεις οι κάτωθι:

 1. Ασθενείς που πληρούν διαγνωστικά κριτήρια και για ΜΚΑ και για ΑΤΑ.
 2. Να έχει προηγηθεί πλήρης κλινική και παρακλινική διερεύνηση για πιθανές αιτιολογίες άνοιας η οποία όμως δεν έχει ταυτοποιήσει την αιτιολογία.

Αρθρογραφία Εξέτασης PET/CT

PET/CT

στην ογκολογική κλινική πράξη

PET/CT

Ο Ρόλος της PET/CT στην αξιολόγηση των νεοπλασμάτων του γαστρεντερικού συστήματος