Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο στην ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έχει καθοριστικό ρόλο.
Οι απόψεις και οι συμβουλές των έγκριτων μελών του είναι πολύτιμες για όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου

Βλαχάκος Δημήτριος
Ομότιμος Καθηγητής Νεφρολογίας και Υπέρτασης – Επιστημονικός Σύμβουλος Νεφρολογίας και Υπέρτασης

Μέλη

Θεοδωρίδης Μιχαήλ
Chief Medical Officer

Τούλας Παναγιώτης
Σύμβουλος Ακτινολογίας – Διευθυντής MRI

Νίκας Ιωάννης
Επιστημονικά Υπεύθυνος Παιδοδιαγνωστικού

Γερμενή Μαρία 
Διευθύντρια Διασφάλισης Ποιότητας

Τσιφτσάκης Ευάγγελος
Επιστημονικός Σύμβουλος και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου

Πολυμέρου Βάνια
Διευθύντρια Δικτύου Εργαστηρίων

Κυριακούλη Χριστίνα
Διευθύντρια Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής και Μακροβιότητας

Σουρλά Αντιγόνη
Διευθύντρια του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου και Επιστημονικά Υπεύθυνη