Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων

Συνεργασία με ΕΟΠΥΥ

Όλα τα Διαγνωστικά Κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ
και τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες.

Κατεβάστε το δίκτυο του Ομίλου εδώ

Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων

Συνεργασία με ΕΟΠΥΥ

Όλα τα Διαγνωστικά Κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ
και τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες.

Κατεβάστε το δίκτυο του Ομίλου εδώ