Εξετάσεις

Στον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διενεργείται όλο το φάσμα εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, από τις απλές εξετάσειςρουτίνας μέχρι τον πλήρη και εξειδικευμένο έλεγχο. Εξετάσεις
Τα πιστοποιημένα Εργαστήρια και τα απεικονιστικά τμήματα του Ομίλου διαθέτουν τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, ενώ το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό τους εγγυάται ποιοτική εξυπηρέτηση και αξιόπιστα αποτελέσματα. Όλες οι εξετάσεις επιβλέπονται και ελέγχονται από ειδικούς επιστήμονες, ενώ οι εξεταζόμενοι λαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες για το διάστημα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε εξέταση. Εξετάσεις