Εξοπλισμός

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαθέτει άρτιο εξοπλισμό με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά στην αξιοπιστία, στη μείωση του χρόνου λήψης των αποτελεσμάτων αλλά και στην ασφαλέστερη διενέργεια της κάθε εξέτασης.

Τα Κεντρικά Εργαστήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη είναι πλήρως αυτοματοποιημένα σε όλα τα στάδια διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων.

Η πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας εκτέλεσης των εξετάσεων αίματος επιτρέπει την καθολική ιχνηλασιμότητα και ταυτοποίηση του κάθε δείγματος του ασθενούς, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας αποτελέσματα.

Αυτό αποδεικνύεται και από τις κορυφαίες θέσεις που κατέχει ο εργαστηριακός τομέας του Ομίλου σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα ελέγχου διασφάλισης ποιότητας.

Τα Κεντρικά Εργαστήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη είναι πλήρως αυτοματοποιημένα σε όλα τα στάδια διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων.

Η πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας εκτέλεσης των εξετάσεων αίματος επιτρέπει την καθολική ιχνηλασιμότητα και ταυτοποίηση του κάθε δείγματος του ασθενούς, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας αποτελέσματα.

Αυτό αποδεικνύεται και από τις κορυφαίες θέσεις που κατέχει ο εργαστηριακός τομέας του Ομίλου σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα ελέγχου διασφάλισης ποιότητας.

Στη Βιοιατρική Αμπελοκήπων στην Αθήνα και στη Βιοιατρική Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί το Discovery IQ PET/CT (της GE Healthcare, 5 rings στην Αθήνα 3 rings στη Θεσσαλονίκη), που αποτελεί την πιο σύγχρονη τεχνολογία στην κατηγορία της ποζιτρονικής αξονικής τομογραφίας. 
 
Πλεονεκτήματα του Discovery IQ της GE Healthcare:

 Μεγαλύτερη ευαισθησία σε σύγκριση με άλλα PET/CT, με πολύ καλή ποιότητα εικόνας

 Καλύτερη απεικόνιση μικρών βλαβών, μείωση αμφίβολων ευρημάτων

 Δυνατότητα ανασύστασης εικόνων τόσο με τον συμβατικό όσο και με το νέο εξελιγμένο αλγόριθμο ανασύστασης Q.Clear, για καλύτερη ανάδειξη της βλάβης

 Μεγαλύτερη ευαισθησία σε σύγκριση με άλλα PET/CT, με πολύ καλή ποιότητα εικόνας

 Ταχεία απεικόνιση

Ο Όμιλος είναι εξοπλισμένος με  σύγχρονους  Μαγνητικούς Τομογράφους των εταιρειών  GE και Philips για την κάλυψη όλων των εφαρμογών. Επιπλέον περιλαμβάνεται και μαγνητικός τομογράφος ανοικτού τύπου κατάλληλος για εξεταζόμενους με προβλήματα κλειστοφοβίας.
 
Στη Βιοιατρική Αμπελοκήπων λειτουργεί μαγνητικός τομογράφος MR Optima 450W with GEM Suite της GE Healthcare, 1.5 Tesla, ένα δυνατό σύστημα, ικανό να ανταπεξέλθει σε όλες τις απαιτήσεις της σύγχρονης μαγνητικής απεικόνισης. Είναι ένας ευρύς, φωτεινός μαγνητικός τομογράφος, με ανοιχτό σχεδιασμό, χαρακτηριστικά που μπορούν να βοηθήσουν τον υπέρβαρο ασθενή ή τον εξεταζόμενο που αισθάνεται κλειστοφοβία.

Το σύστημα έχει δυνατότητα λήψης εικόνων και εκτέλεσης εξετάσεων, χρησιμοποιώντας ακολουθίες silent, μηδενίζοντας ουσιαστικά τον θόρυβο που ακούει ο εξεταζόμενος κατά την ώρα της εξέτασης, η οποία γίνεται πλέον ευχάριστη για τον ενήλικα εξεταζόμενο, ενώ οι μικροί ασθενείς μπορούν να κοιμηθούν την ώρα της εξέτασης.
 
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις πλέον απαιτητικές εφαρμογές του Μαγνητικού Τομογράφου την ολόσωμη Μαγνητική Αγγειογραφία και Μαγνητική Τομογραφία καρδιάς ενηλίκων και παιδιών.
 
Στον εξοπλισμό των τμημάτων Μαγνητικής Τομογραφίας περιλαμβάνεται σύστημα που δίνει την δυνατότητα για μία από τις πλέον σύγχρονες εφαρμογές  του Μαγνητικού Τομογράφου, την ολόσωμη Μαγνητική Τομογραφία  (Whole Body Imaging Virtual  PET) ως μέθοδο screening και ως μέθοδο παρακολούθησης νεοπλασιών.
 
Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαθέτει ακόμα τον Μαγνητικό Τομογράφο DISCOVERY MR 750 3.0 Tesla, της General Electric, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, με καινοτόμες εφαρμογές στο πλαίσιο της πρόληψης και της σωστής διάγνωσης. Αυξάνει την ισχύ διείσδυσης στα εξεταζόμενα όργανα, βελτιώνει την ποιότητα των εικόνων και ελαττώνει σημαντικά τους χρόνους εξέτασης και λήψης των αποτελεσμάτων.

Όλα τα συστήματα  Αξονικών Τομογράφων του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ είναι τελευταίας γενιάς, ώστε να εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα και ελεγχόμενη δόση ακτινοβολίας. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται εικοσιπεντε (25) Αξονικοί Τομογράφοι πολλών ανιχνευτών (64 τομών), καθώς και συστήματα εξειδικευμένα στην κάλυψη των καρδιολογικών εφαρμογών (αξονική Τομογραφία καρδιάς και αξονική στεφανιογραφία), κορυφαίας τεχνολογίας.
 
Ο Αξονικός Τομογράφος DISCOVERY CT 750 High Definition της General Electric έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τη σημαντική μείωση της δόσης της ακτινοβολίας που δέχεται ο εξεταζόμενος (έως και 83% λιγότερο), με ταυτόχρονη δυνατότητα εκτέλεσης Spectral Imaging, μείωση της δόσης ακτινοβολίας με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας.

Τα ακτινολογικά εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με ακτινολογικά και ακτινοσκοπικά μηχανήματα τα οποία υποστηρίζονται με ψηφιακά συστήματα εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας και διακριτικής ικανότητας απεικόνιση.

Με συνέπεια στην τεχνολογική εξέλιξη και ιδιαίτερη έμφαση στη ποιότητα της Μαστογραφίας, οι ψηφιακοί και οι κλασσικοί Μαστογράφοι των εργαστηρίων του Ομίλου είναι τελευταίας τεχνολογίας χαμηλής δόσης και υψηλής διακριτικής ικανότητας.

Σύγχρονα συστήματα ορθοπαντομογράφων, κλασικά και ψηφιακά, δίνουν την δυνατότητα αξιόπιστων οδοντιατρικών απεικονίσεων (κεφαλομετρικές και πανοραμικές λήψεις).

Τα τμήματα πυρηνικής Ιατρικής είναι εξοπλισμένα με συστήματα γ-camera, μονής ή διπλής κεφαλής, εφοδιασμένα με κατευθυντήρες καταλλήλους για διαφορετικές ενέργειες, ώστε να ανταποκρίνονται σε όλο το φάσμα των ραδιοϊσοτόπων, σπινθηρογραφημάτων και μελετών (στατικές, δυναμικές, ολόσωμες (whole body) και τοπογραφικές(SPECT) μελέτες).

Ποζιτρονική Υπολογιστική Τομογραφία (PET/CT)

Στη Βιοιατρική Αμπελοκήπων στην Αθήνα και στη Βιοιατρική Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί το Discovery IQ PET/CT (της GE Healthcare, 5 rings στην Αθήνα 3 rings στη Θεσσαλονίκη), που αποτελεί την πιο σύγχρονη τεχνολογία στην κατηγορία της ποζιτρονικής αξονικής τομογραφίας. 
 
Πλεονεκτήματα του Discovery IQ της GE Healthcare:

 Μεγαλύτερη ευαισθησία σε σύγκριση με άλλα PET/CT, με πολύ καλή ποιότητα εικόνας

 

 Καλύτερη απεικόνιση μικρών βλαβών, μείωση αμφίβολων ευρημάτων

 

 Δυνατότητα ανασύστασης εικόνων τόσο με τον συμβατικό όσο και με το νέο εξελιγμένο αλγόριθμο ανασύστασης Q.Clear, για καλύτερη ανάδειξη της βλάβης

 

 Μεγαλύτερη ευαισθησία σε σύγκριση με άλλα PET/CT, με πολύ καλή ποιότητα εικόνας

 

 Ταχεία απεικόνιση

Μαγνητικοί Τομογράφοι

Ο Όμιλος είναι εξοπλισμένος με  σύγχρονους  Μαγνητικούς Τομογράφους των εταιρειών  GE και Philips για την κάλυψη όλων των εφαρμογών. Επιπλέον περιλαμβάνεται και μαγνητικός τομογράφος ανοικτού τύπου κατάλληλος για εξεταζόμενους με προβλήματα κλειστοφοβίας.
 
Στη Βιοιατρική Αμπελοκήπων λειτουργεί μαγνητικός τομογράφος MR Optima 450W with GEM Suite της GE Healthcare, 1.5 Tesla, ένα δυνατό σύστημα, ικανό να ανταπεξέλθει σε όλες τις απαιτήσεις της σύγχρονης μαγνητικής απεικόνισης. Είναι ένας ευρύς, φωτεινός μαγνητικός τομογράφος, με ανοιχτό σχεδιασμό, χαρακτηριστικά που μπορούν να βοηθήσουν τον υπέρβαρο ασθενή ή τον εξεταζόμενο που αισθάνεται κλειστοφοβία.

Το σύστημα έχει δυνατότητα λήψης εικόνων και εκτέλεσης εξετάσεων, χρησιμοποιώντας ακολουθίες silent, μηδενίζοντας ουσιαστικά τον θόρυβο που ακούει ο εξεταζόμενος κατά την ώρα της εξέτασης, η οποία γίνεται πλέον ευχάριστη για τον ενήλικα εξεταζόμενο, ενώ οι μικροί ασθενείς μπορούν να κοιμηθούν την ώρα της εξέτασης.
 
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις πλέον απαιτητικές εφαρμογές του Μαγνητικού Τομογράφου την ολόσωμη Μαγνητική Αγγειογραφία και Μαγνητική Τομογραφία καρδιάς ενηλίκων και παιδιών.
 
Στον εξοπλισμό των τμημάτων Μαγνητικής Τομογραφίας περιλαμβάνεται σύστημα που δίνει την δυνατότητα για μία από τις πλέον σύγχρονες εφαρμογές  του Μαγνητικού Τομογράφου, την ολόσωμη Μαγνητική Τομογραφία  (Whole Body Imaging Virtual  PET) ως μέθοδο screening και ως μέθοδο παρακολούθησης νεοπλασιών.
 
Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαθέτει ακόμα τον Μαγνητικό Τομογράφο DISCOVERY MR 750 3.0 Tesla, της General Electric, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, με καινοτόμες εφαρμογές στο πλαίσιο της πρόληψης και της σωστής διάγνωσης. Αυξάνει την ισχύ διείσδυσης στα εξεταζόμενα όργανα, βελτιώνει την ποιότητα των εικόνων και ελαττώνει σημαντικά τους χρόνους εξέτασης και λήψης των αποτελεσμάτων.

Αξονικοί Τομογράφοι

Όλα τα συστήματα  Αξονικών Τομογράφων του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ είναι τελευταίας γενιάς, ώστε να εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα και ελεγχόμενη δόση ακτινοβολίας. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται εικοσιπεντε (25) Αξονικοί Τομογράφοι πολλών ανιχνευτών (64 τομών), καθώς και συστήματα εξειδικευμένα στην κάλυψη των καρδιολογικών εφαρμογών (αξονική Τομογραφία καρδιάς και αξονική στεφανιογραφία), κορυφαίας τεχνολογίας.
 
Ο Αξονικός Τομογράφος DISCOVERY CT 750 High Definition της General Electric έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τη σημαντική μείωση της δόσης της ακτινοβολίας που δέχεται ο εξεταζόμενος (έως και 83% λιγότερο), με ταυτόχρονη δυνατότητα εκτέλεσης Spectral Imaging, μείωση της δόσης ακτινοβολίας με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας.

Ακτινολογικά Μηχανήματα

Τα ακτινολογικά εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με ακτινολογικά και ακτινοσκοπικά μηχανήματα τα οποία υποστηρίζονται με ψηφιακά συστήματα εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας και διακριτικής ικανότητας απεικόνιση.

Μαστογράφοι

Με συνέπεια στην τεχνολογική εξέλιξη και ιδιαίτερη έμφαση στη ποιότητα της Μαστογραφίας, οι ψηφιακοί και οι κλασσικοί Μαστογράφοι των εργαστηρίων του Ομίλου είναι τελευταίας τεχνολογίας χαμηλής δόσης και υψηλής διακριτικής ικανότητας.

Ορθοπαντομογράφοι

Σύγχρονα συστήματα ορθοπαντομογράφων, κλασικά και ψηφιακά, δίνουν την δυνατότητα αξιόπιστων οδοντιατρικών απεικονίσεων (κεφαλομετρικές και πανοραμικές λήψεις).

Συστήματα γ-Camera

Τα τμήματα πυρηνικής Ιατρικής είναι εξοπλισμένα με συστήματα γ-camera, μονής ή διπλής κεφαλής, εφοδιασμένα με κατευθυντήρες καταλλήλους για διαφορετικές ενέργειες, ώστε να ανταποκρίνονται σε όλο το φάσμα των ραδιοϊσοτόπων, σπινθηρογραφημάτων και μελετών (στατικές, δυναμικές, ολόσωμες (whole body) και τοπογραφικές(SPECT) μελέτες).