Διαγνωστικά Κέντρα
 Διαγνωστικά κέντρα Όμιλος Βιοιατρικής γραμμή

 

Διαγνωστικά κέντρα Αττικής Όμιλος ΒιοιατρικήςΔιαγνωστικά κέντρα Θεσσαλονίκης Όμιλος Βιοιατρικής
Διαγνωστικά κέντρα Εύβοιας Όμιλος Βιοιατρικής

Διαγνωστικά κέντρα Κύπρου Όμιλος Βιοιατρικής