Εμπορικές Εταιρείες

Ο Όμιλος Βιοιατρική συνεργάζεται με πληθώρα Εμπορικών Εταιρειών, Αθλητικών Ομίλων, Σωματείων και Ναυτιλιακών Εταιρειών στην κάλυψη προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, για τους εργαζόμενους και τα μέλη αυτών.

Τα οφέλη μιας τέτοιας συνεργασίας περιλαμβάνουν την εξειδικευμένη προσέγγιση της Βιοιατρικής, στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών και με ευέλικτες οικονομικές συμφωνίες.

Eπικοινωνήστε μαζί μας (Αθήνα): 
b2b@bioiatriki.gr
2106966184 & 2106966177

Eπικοινωνήστε μαζί μας (Β.Ελλάδα): 
b2bnorthgreece@bioiatriki.gr
2310880136 & 2310880139