ΕΔΟΕΑΠ

Πανελλαδική Κάλυψη των Ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ από τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) υπέγραψε σύμβαση με τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, προκειμένου οι ασφαλισμένοι του να απολαμβάνουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας υψηλού επιπέδου. 
Οι υπηρεσίες του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ παρέχονται πανελλαδικά ώστε οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού και κυρίως οι νέοι ασφαλισμένοι της περιφέρειας να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 
Oι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτωνδιαγνωστικές εξετάσειςυπηρεσίες φυσικοθεραπευτών.  
Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ, μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 210 9975695 για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, φυσικοθεραπευτές και για πληροφορίες για διαγνωστικές εξετάσεις.
Ειδικότερα, και μόνο για διαγνωστικές εξετάσεις, οι ασφαλισμένοι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, μπορούν να απευθύνονται για το ραντεβού τους είτε απευθείας στα Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ που τους εξυπηρετούν, είτε καλώντας στο 210 6966000 για Αθήνα και 2310 459660 για Θεσσαλονίκη, (Δευτέρα – Παρασκευή 06:00 – 22:00 & Σάββατο 06:00 – 16:00).
Μπορείτε να δείτε κατωτέρω το διαθέσιμο δίκτυο ιατρών, φυσικοθεραπευτών και διαγνωστικών κέντρων.