Κλινικές Μελέτες

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δραστηριοποιείται στον τομέα των Κλινικών Μελετών από το 2009 και συνεργάζεται µε ελληνικές και πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες CRO, καθώς και με τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα των ελληνικών νοσοκομείων και νοσοκομείων του εξωτερικού.

Τα τελευταία χρόνια έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από 450 ερευνητικά πρωτόκολλα για την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ αυτή τη στιγμή το Τμήμα Κλινικών Μελετών του Ομίλου διαχειρίζεται περισσότερες από 100 ενεργές κλινικές μελέτες.

Με δεδομένο ότι η Κλινική Έρευνα αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, η οποία διέπεται από αυστηρό πλάσιο, ο  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εγγυάται: 

  • Διεπιστημονική ομάδα με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία, αποκλειστικής ενασχόλησης με τις Κλινικές Μελέτες, η οποία παρέχει άμεσα και αξιόπιστα αποτελέσματα.
  • Πιστοποιημένες Εργαστηριακές και Απεικονιστικές Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την κάλυψη των αναγκών μελετών φάσης I-IV.
  • Διοικητική ομάδα που εργάζεται με στόχο την κάλυψη όλων των αναγκών τόσο των ερευνητικών κέντρων όσο και των φαρμακευτικών και cro εταιρειών, δρώντας προληπτικά και επιλύοντας κάθε ζήτημα που μπορεί να προκύψει.
  • Εξειδικευμένες εξετάσεις στο πλαίσιο της Κλινικής Παθολογίας, της Αναλυτικής Βιοχημείας, της ανάλυσης Βιοδεικτών, της Παθολογικής Ανατομικής, της Κλινικής Κυτταρολογίας, της Μοριακής Γενετικής, της Κυτταρογενετικής και της Φαρµακογενωµικής.
  • Σημαντική διαγνωστική εμπειρία σε τομείς όπως η ογκολογία, οι αιματολογικές νεοπλασίες και άλλες αιματολογικές διαταραχές, τα αυτοάνοσα και ενδοκρινολογικά νοσήματα και οι λοιμώξεις.
  • Απεικονιστικές εξετάσεις με τα πλέον σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα, τα οποία εξασφαλίζουν εξετάσεις υψηλής διαγνωστικής ακρίβειας, μειώνοντας σημαντικά  τη δόση ακτινοβολίας.

Οι Κλινικές Μελέτες και τα οφέλη τους

Η Κλινική Μελέτη είναι μια έρευνα, η οποία διεξάγεται με σκοπό  να αποδειχθεί ότι το ερευνητικό προϊόν (ή θεραπευτική αγωγή) είναι αποτελεσματικό και ασφαλές στους ανθρώπους.

Η διεξαγωγή τους πραγματοποιείται με αυστηρή προσήλωση στους κανόνες της Ορθής Κλινικής Πρακτικής και τις θεμελιώδεις αρχές που καθορίζουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Η κλινική έρευνα αποτελεί μια σημαντική επένδυση με υψηλή προστιθέμενη αξία τόσο για τους ασθενείς όσο για την οικονομία και για τους ιατρούς-ερευνητές. Τα προσδοκώμενα οφέλη είναι πολλαπλά και σημαντικά.

  • Για τους ασθενείς: Ταχεία πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπείες, δωρεάν φάρμακα, εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, βελτίωση θεραπευτικής αντιμετώπισης διαφόρων παθήσεων, βελτίωση ποιότητας ζωής).
  • Για τους ιατρούς – ερευνητές: δυνατότητα συμμετοχής στην έρευνα ανάπτυξης νέων φαρμάκων και στις διεθνείς ερευνητικές εξελίξεις, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, πρόσβαση σε νέα επιστημονικά δίκτυα, και επιστημονική πρόοδο.
  • Για την οικονομία: Εισροή επενδύσεων, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενίσχυση επιχειρηματικότητας.

Δείτε το φυλλάδιο εδώ

Περισσότερες πληροφορίες : clinicaltrials@bioiatriki.gr