Βιοιατρική Πολίχνης

Βιοιατρική Πολίχνης

n

n

Βιοιατρική Πολίχνης

Η Βιοιατρική Πολίχνης λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2019 επί της Οδού Ελπίδος 20 στην Πολίχνη στη Θεσσαλονίκη. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα


    Πραγματοποιούνται
    δειγματοληψίες
    για Covid-19