Διαγνωστικά Κέντρα Θεσσαλονίκης

Συνεργασία με ΕΟΠΥΥ

Όλα τα Διαγνωστικά Κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ
και τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες.

Κατεβάστε το δίκτυο του Ομίλου εδώ