ΕΠΙΣΤΗMΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ| Βιοιατρική

 ΑΘΗΝΑ 210 6966000  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 459660
 ΔΕΥΤ - ΠΑΡ 06:00 - 22:00 | ΣΑΒ 06:00 - 16:00

 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

   

                              

ΕΠΙΣΤΗMΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΙδρυτής 

Ευάγγελος Γ. Σπανός, M.D., M.Sc., Ph.D  


 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Ευ. Σπανός 

 

Επιστηµονικός Σύµβουλος

Παναγιώτης Σουκάκος

Οµότιµος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, EΚΠΑ

 

Επιστημονική υπεύθυνη, Κεντρικά Εργαστήρια, Βιοπαθολογικό Εργαστηρίο 

Τζένη Κουρέα – Κρεµαστινού, M.D.,

Οµότιµη Καθηγήτρια, Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας  

 

Επιστηµονικος υπευθυνος, Παθολογοανατοµικό Εργαστηρίο

Χρήστος Κίττας

Οµότιµος Καθηγητής Ιστολογίας & Εµβρυολογίας,
Ιατρική Σχολή, EΚΠΑ

 

Επιστημονική υπεύθυνη, Κυτταρολογικό Εργαστηρίο

Παυλίνα Αθανασιάδου

Οµότιµη Καθηγήτρια Κυτταρολογίας, Ιατρική Σχολή, EΚΠΑ

 

Επιστηµονική σύµβουλος, Μυκητολογικό Εργαστήριο

Αριστέα Φιλοκτήτη - Βελεγράκη, B.Sc. (Honours), Ph.D,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μυκητολογίας, Ιατρική Σχολή, EΚΠΑ 

 

Επιστημονική Διευθύντρια Γενετικήςς και Μοριακής Βιολογίας

Παρασκευή Βελισσαρίου, Ph.D. Γενετικής 

 

Σύµβουλος Ακτινολογίας, ∆ιευθυντής, MRI
Παναγιώτης Τούλας, M.D., Ακτινοδιαγνώστης

 

∆ιευθυντρια, MRI-CT 

∆έσποινα Σαββίδου, M.D., Ακτινοδιαγνώστης 

 

Διευθυντης τµηµατος Μαστογραφίας 

Αριστοτέλης Μιχαλόπουλος, M.D.,
Ειδικός Ακτινοδιαγνώστης Μαστού

 

Επιστηµονικος υπευθυνος, Πυρηνική Ιατρική 

∆ηµήτριος Παππάς, M.D., Ph.D., Πυρηνικός Ιατρός

 

Υπεύθυνη τµηµατος PET/CT Αθήνας

Ευαγγελία Σκούρα, M.D.,M.Sc., Ph.D., Πυρηνικός Ιατρός

 

Υπεύθυνος τµηµατος PET/CT Θεσσαλονίκης

∆ηµήτριος ∆ρούγκας, M.D., Πυρηνικός Ιατρός

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ µετρησης οστικης πυκνοτητας

Λητώ Αντωνιάδου, M.D., Ph.D, M.Sc., Παθολόγος,
Master Ρευµατολογίας, University of London 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος, Κέντρο Παιδιατρικής Διαγνωστικής

Ιωάννης Νίκας, MD, Μετεκ. στη Νευροακτινολογία και Παιδιατρική Νευροακτινολογία

 

Επιστηµονικη συνεργατης, Παιδοακτινολογικό
Ελισάβετ Χαραλαµπίδη, Μ.D., Ακτινολόγος - Παιδοακτινολόγος, Μετεκπ. Children’s Hospital Boston, Harvard University & The Children’s Hospital, University of Colorado

 

Επιστηµονικη συνεργάτης, Καρρδιολογικό

Ευαγγελία Νύκταρη, M.D., FESC Καρδιολόγος,
CMR Specialist, EURO-CMR & SCMR accreditation,
τέως Consultant CMR Unit Royal Brompton Hospital 

 

Επιστηµονικη συνεργατης, Παιδοκαρδιολογικό

Έλσα Τσαπάκη, M.D., FASE, FEACVI, FAEPC, ESC CHD Certified, Παιδίατρος - Παιδοκαρδιολόγος, Εξειδικευµένη Εµβρυϊκή Καρδιολόγος

 

∆ιευθύντρια Ποιότητας  

Μαρία Γερµενή, M.Sc. Sp. in TQM/CQI in Health Care Organisation

 

∆ιευθυντής, Μαγνητικού Συντονισµού & Εκπαίδευσης MRI

Ευστάθιος Γκότσης, Ph.D., Κλινικός Φυσικός MRI

 

Ακτινοφυσικός - Τµήµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας                

Γεωργία Παππά, Μ.Sc., Ακτινοφυσικός

 

Προϊσταµένη Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου, Κεντρικά Εργαστήρια Αθηνών

Βάϊα Πολυµέρου, B.Sc., Βιολόγος

 

Προϊστάµενος Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου, Κεντρικά Εργαστήρια Θεσσαλονίκης

Αντώνης Παπαδόπουλος, B.Sc., Χηµικός

 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου αναφορας, Ηρακλείου Κρήτης

∆ιονύσιος Νιώτης, M.D., Βιοπαθολόγος

 

∆ιεθνείς Συνεργασίες

Χαρίκλεια Μοσχογιάννη, B.Sc., Βιοχηµικός,
International Reference Laboratory Services,
Βιοιατρική - Mayo Collaborative Services

 

∆ιευθυντής Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου,
Βιοκλινική Αθηνών

Γρηγόριος Ι. Τότος, M.D., Ph.D., Βιοπαθολόγος

 

∆ιευθυντής Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου,
Βιοκλινική Θεσσαλονίκης
Ανδρέας Καµπαλώνης, M.D., Βιοπαθολόγος

 

Αιµατολογικό
Αγγελική Γιαννακάκη, B.Sc., Βιολόγος

 

Πήξη Α’
Παναγιώτα Συρογιάννη, B.Sc., Βιοχηµικός

 

Αιµοσφαιρινοπάθειες
Αριστέα Σταυροπούλου, B.Sc., Ph.D., Χηµικός

 

ΑναλυτικΗ βιοχηµεια και R&D
Φώτιος Αλεξ. Πανέτσος, Ph.D., Βιοχηµικός

 

Ανοσολογικό
Βάϊα Πολυµέρου, B.Sc., Βιολόγος

 

Πήξη Β’
Ναταλία Σπύρου, B.Sc., Μ. Res. Βιολόγος

 

Ιολογικό
Σοφία Κανακάρη, B.Sc., Βιολόγος

 

Ιστοσυµβατότητα
Ειρήνη Βασιλείου, B.Sc., Βιολόγος

 

Κυτταροµετρία Ροής
Κανέλλα Κωνσταντινάκου, B.Sc., Μ.Sc., Χηµικός

 

Βιοχηµικό
Πηνελόπη Βασιλάκη, B.Sc., Βιολόγος,
Μαρία Ανδριά, B.Sc., Μ.Sc., Χηµικός

 

Ηλεκτροφορήσεις
Χριστίνα Βαζιριαντζίκη, B.Sc., Βιολόγος

 

Μικροβιολογικό
Φαίδρα Καπερνάρου, B.Sc., Βιολόγος

 

Παρασιτολογικό
Κωνσταντίνα Στεφάνου, B.Sc., Βιολόγος

 

Ανάλυση Σπέρµατος
Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου, B.Sc., Βιολόγος

 

Εργαστηριακη ενδοκρινολογια Α’
Μαρία Σέρµπου, B.Sc., Βιολόγος

 

Εργαστηριακη ενδοκρινολογια Β’
∆ηµήτρης Λαβράνος, B.Sc., Βιολόγος

 

Θεραπευτικά Επίπεδα Φαρµάκων
Ιωάννης Σδρόλιας, B.Sc., Βιολόγος

 

Προαναλυτικό
∆ηµήτρης Λαβράνος, B.Sc., Βιολόγος

 

Μοριακή Γενετική
Ειρήνη Λουίζου, MSc., PhD (ErCLG), Μοριακη Βιολόγος  

 

Κυτταρογενετική
Ροζαλία Νερούτσου, B.Sc., Βιολόγος

 

Γενετική Αιµατολογικών Νεοπλασιών
∆άφνη Κούµπη, Ph.D., Κλινική Κυτταρογενετίστρια ∆ιπλωµατούχος ABMGG

 

Κλινικη Κυτταρολογια
Παυλίνα Αθανασιάδου, MD, Καθ. Κυτταρολογίας


Παθολογοανατοµικό Εργαστήριο
Χρήστος Κίττας, Οµότιµος Καθηγητής Ιστολογίας
& Εµβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, EΚΠΑ

 

< Επιστροφή στον Όμιλο

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies
ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ