14ο Πανελλήνιο Συνέδρίο Πυρηνικής Ιατρικής

14/08/18 – 1min. read

Στο πλαίσιο του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πυρηνικής Ιατρικής, που διεξήχθη από τις 14 έως τις 17 Ιουνίου 2018 στο ξενοδοχείο «Aldemar Cretan Village» στον Ανισσαρά Ηρακλείου Κρήτης, συµµετείχαν τα τµήµατα πυρηνικής ιατρικής και PET/CT της Βιοιατρικής Αµπελοκήπων.

Συγκεκριµένα, στις αναρτηµένες ανακοινώσεις (poster) του συνεδρίου παρουσίασαν δύο µελέτες περίπτωσης και στις προφορικές ανακοινώσεις µία επιπλέον.

Επιπροσθέτως, την Παρασκευή 15 Ιουνίου η πυρηνικός ιατρός Ευαγγελία Σκούρα, MD, MSc, PhD, υπεύθυνη του τµήµατος PET/CT Αµπελοκήπων, έδωσε διάλεξη µε τίτλο «PET/CT στον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου» ως προσκεκληµένη της Οργανωτικής Επιτροπής στη στρογγυλή τράπεζα «Ογκολογία Ι».

ρόγνωση (ΝΙΡΤ) στις δίδυµες κυήσεις».