Διεθνές συνέδριο για τις εξελίξεις στον τομέα της Εργαστηριακής Διαγνωστικής

05/09/18 – 1min. read

Όµιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διοργάνωσε µε επιτυχία το διεθνές συνέδριο για τις εξελίξεις στον τοµέα της Εργαστηριακής ∆ιαγνωστικής, Athena Society, από τις 5 έως τις 8 Σεπτεµβρίου στο Grecotel Corfu Imperial.

Καθηγητές πανεπιστηµίων  και διακεκριµένοι επιστήµονες από όλο τον κόσµο παρευρέθηκαν και παρουσίασαν τις τρέχουσες επιστηµονικές εξελίξεις στον τοµέα.

Το συνέδριο αυτό πραγµατοποιείται από το 1994 στην Ελλάδα κάθε 3 χρόνια. Ενδεικτικά το επιστηµονικό πρόγραµµα του συνεδρίου:

  
Pathology Data Base Mining – T. Badrick, Royal College
of Pathologists AU 

  
What’s wrong with LOINC and aggregated lab data?
– G. Miller, Virginia Commonwealth University

  
What is blockchain and what is its role in healthcare?
– S. Haymond, Lurie Children’s Hospital, Chicago, IL

  
Towards the use of circulating DNA for cancer screening
– D. Lo, Chinese Univ.  Hong Kong

  
Syndromic infectious disease testing: time as the bottleneck for effective point-of-care – C. Wittwer, Univ. of Utah

  
Non Invasive Prenatal Testing (NIPT) of Fetal Chromosomal Disorders: implementation in routine prenatal care
– V. Velissariou, Bioiatriki SA

  
Expanding NIPT applications through understanding the biology of circulating fetal DNA – R. Chiu, Chinese U. Hong Kong

  
 Who or what is SHERLOCK?
– A. Gronowski, Washington Univ.

  
 Beyond genetic testing: Clandestine uses of DNA
– G. Bodor, Univ. Colorado

  
Breath, Sweat and Tears
– M. Cervinski, Dartmouth-Hitchcock Med Center

  
Mini, mighty and mature:
 The future state of clinical mass spectrometry
– M. DeMarco, Univ. British Columbia

  
A multi-omics approach to diagnostics – C.A. Burnham, Washington U. School of Medicine

  
Bug or Virus: Can the host response provide the answer? – S. Evans, BioDecisions Consulting

  
Precision Medicine in Oncology: a critical role
of the lab – O. Laterza, Merck

  
Will Continuous Glucose Monitoring happen in intensive care settings
– M. Scott, Washington Univ.

  
Novel Testing for Cardiac Injury: Can We Improve Beyond Cardiac Troponin
– F. Apple, Univ. of Minnesota

  
Regulatory approvals using real world data. A modern twist on curate’s egg
– C. Fantz, Roche Diagnostics

  
New paradigms of medical education – A. Saenger, Univ. of Minnesota

  
Scientific publishing in the 21st Century: challenges and trends – N. Rifai, Boston Children’s Hosp

  
Formation of The WHO Essential Diagnostics List
– L. Schroeder, Univ. Michigan

  
Innovative Diagnostics for the Developing World – S. Riley

  
Will drones revolutionize medical sample delivery?
 T. Amukele, Johns Hopkins

  

Personal utility and value-based pricing in laboratory medicine – P. Bossuyt, University of Amsterdam

  
Brave or Not, the Direct-to-Consumer Genetic Testing World is Here. What’s the Current Landscape?
– D. Grenache, TriCore Laboratories

  
XPRIZE Tricorders and Point-of-Consumer Blood Diagnostics:  Where are we now? – E. Chan, DNA Medicine Institute

  
Predicting the impact of a whole exome sequencing at the time of birth on current laboratory testing
– E. Ashwood, Univ. Colorado