Αυτοματοποίηση Eργαστηρίων

H Βιοιατρική διαχρονικά δίνει έμφαση στην ανάπτυξη αυτόματων συστημάτων αιχμής που βελτιώνουν τη συνολική αποδοτικότητα και ποιότητα των εξετάσεων και μειώνουν τον χρόνο διεκπεραίωσης.

Η Βιοιατρική έχει υιοθετήσει μια νέα αρχή λειτουργίας στον χώρο των κλινικών εργαστηριών, που βασίζεται στην Πλήρη Αυτοματοποίηση Εργαστηρίου (TLA). Αυτή περιλαμβάνει τη χρήση αυτοματοποιημένων μεθόδων και ρομποτικών συστημάτων για την εκτέλεση όλων των φάσεων του κλινικού εργαστηριακού ελέγχου (Προαναλυτικής, Αναλυτικής και Μετα-αναλυτικής). Κάθε σύστημα εκτελεί λειτουργίες όπως τιτλοφόρηση δειγμάτων, ταυτοποίηση, προετοιμασία (φυγοκέντρηση και διαχωρισμό), μεταφορά και απομάκρυνση από τους αναλυτές, φύλαξη σε ψύξη με αρχειοθέτηση. Όλες οι λειτουργίες γίνονται αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η Βιοιατρική είναι εξοπλισμένη με τρία (3) συστήματα προανάλυσης της Roche Diagnostics που το καθένα έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί 400 δείγματα την ώρα χρησιμοποιώντας γραμμικό κώδικα (bar code). Κάθε δείγμα φέρει ένα μοναδικό γραμμικό κώδικα (bar code) που εξασφαλίζει την αποφυγή λαθών στη προαναλυτική φάση. Τα δείγματα διαχωρίζονται αυτόματα και προωθούνται στα επιμέρους Εργαστηριακά Τμήματα. Τα συστήματα προανάλυσης είναι συνδεδεμένα (on line) με ένα μεγάλο πλήθος διαφορετικών βιοχημικών και ανοσολογικών αναλυτών ο κάθένας από τους οποίους έχει δυνατότητα επεξεργασίας από 170 μέχρι 2.000 δείγματα την ώρα.

Η αυτοματοποίηση ολοκληρώνεται με τη μονάδα ψυχόμενης φύλαξης που μπορεί να φυλάξει έως 27.000 δείγματα, ενώ αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο τη θέση κάθε φιαλιδίου για μελλοντική ανάκτηση. Υπό τον έλεγχο υπολογιστή, ένα δείγμα μπορεί να ανακτηθεί αυτόματα και να μεταφερθεί σε μία προκαθορισμένη μονάδα εργασίας ή αναλυτικό σύστημα για επαναληπτικό ή περαιτέρω έλεγχο. Το σύστημα TLA στη συνέχεια επιστρέφει το φιαλίδιο στη μονάδα ψυχόμενης φύλαξης.

Το καινοτόμο αυτοματοποιημένο σύστημα προανάλυσης της Βιοιατρικής μειώνει σημαντικά τον χρόνο που αναλώνεται για τις σημάνσεις:

TNP (test not performed - η εξέταση δεν εκτελέστηκε) και
QNS (quantity not sufficient - ποσότητα δείγματος ανεπαρκής) αναγνωρίζοντας άμεσα τα προβλήματα που ίσως προκύψουν.

Η άμεση αναγνώριση προβληματικών ή ακατάλληλων προς ανάλυση δειγμάτων συνεπάγεται αύξηση της αναλυτικής ικανότητας και μείωση των χρόνων διεκπεραίωσης των εξετάσεων. Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα της πλήρους αυτοματοποίησης είναι:

Αξιοπιστία εργαστηριακών αποτελεσμάτων
Εξάλειψη ανθρώπινων λαθών (mistakes)
Ταχύτητα αποτελεσμάτων
Μικρότερη ποσότητα δείγματος
Πλήρης ταυτοποίηση ασθενούς και δείγματος
Πλήρης ιχνηλασιμότητα του δείγματος
Ανάκτηση των αποθηκευμένων δειγμάτων για επανέλεγχο

 

< Επιστροφή στον Όμιλο

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies
ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ