Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συνεχίζει να στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

22/02/17 – 1min. read

ΤΗΝ ΤΕΤΆΡΤΗ 22 Φεβρουαρίου 2017, ο Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου BΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Χ. Φοντριέ παρέδωσε μια επιταγή αξίας 1.436 ευρώ στον πρόεδρο του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστα Γιαννόπουλο, ενισχύοντας το δύσκολο έργο και τις δράσεις για τα παιδιά.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, συνεχίζοντας τη στήριξή του προς τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», υλοποίησε την ενέργεια Εβδομάδες Προληπτικού Ελέγχου «Επιστροφή στα Θρανία», παρέχοντας τη δυνατότητα ενός ολοκληρωμένου πακέτου εξετάσεων σε παιδιά και γονείς.

Από κάθε πακέτο εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις 12/9/2016 έως και τις 15/10/2016 σε όλες τις μονάδες Βιοιατρική και τις Βιοκλινικές του Ομίλου σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ο Όμιλος προσέφερε 1 ευρώ στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερμά τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ για τη συνεχή στήριξη και για τα Χαμόγελα που χάρισαν!