Ο Όµιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στις Ηµέρες Καριέρας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

15/08/18 – 1min. read

Την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, ο Όµιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συµµετείχε στις Ηµέρες Καριέρας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου -µέλος του Οµίλου ΑΚΜΗ-, στο κεντρικό Campus του Κολλεγίου στο Μαρούσι. Τελειόφοιτοι του Κολλεγίου είχαν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν µε αντιπρόσωπο της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και να διερευνήσουν τις δυνατότητες απασχόλησής τους στον Όµιλό µας. Είµαστε πάντα κοντά στους νέους που κάνουν τα πρώτα βήµατα στην ανάπτυξη της καριέρας τους.

Η συγκεκριµένη δράση είναι απόρροια της µακροχρόνιας συνεργασίας µε τον εκπαιδευτικό Όµιλο ΑΚΜΗ. Ήδη από το 2012 ο Όµιλος έχει υποδεχτεί σηµαντικό αριθµό σπουδαστών, είτε για πρακτική άσκηση είτε για ενηµέρωση και ξενάγηση, στα σύγχρονα και πλήρως εξοπλισµένα εργαστήριά µας.