Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Άγιος Στέφανος

Βιοιατρική Άγιος Στέφανος

n

n

Βιοιατρική Άγιος Στέφανος

Η Βιοιατρική Άγιος Στέφανος λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2016 σε αυτόνομο κτήριο 700 τ.μ. επί της Χελμού 24 στον Αγ. Στέφανο. Στο εργαστήριο απασχολούνται 35 άτομα, από τα οποία τα 10 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Βιοιατρική Άγιος Στέφανος

Τμήματα