Βιοιατρική Αιγάλεω

Βιοιατρική Αιγάλεω

n

n

Βιοιατρική Αιγάλεω

Η Βιοιατρική Αιγάλεω άρχισε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2019 επί της Λεωφόρου Θηβών 513 στο Αιγάλεω. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα