Βιοιατρική Αιγάλεω

Βιοιατρική Αιγάλεω

n

n

Βιοιατρική Αιγάλεω

Η Βιοιατρική Αιγάλεω άρχισε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2019 επί της Λεωφόρου Θηβών 513 στο Αιγάλεω. Το εργαστήριο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα