Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Άλιμος

Βιοιατρική Άλιμος

n

n

Βιοιατρική Άλιμος

Η Βιοιατρική Άλιμος άρχισε να λειτουργεί το 1997 σε αυτόνομο κτίριο 2.500 τ.μ. επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 578 στην περιοχή του Αλίμου. Στο εργαστήριο απασχολούνται 113 άτομα, από τα οποία τα 25 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Βιοιατρική Άλιμος

Η Βιοιατρική Άλιμος είναι εξοπλισμένη με νέο υπερσύγχρονο απεικονιστικό εξοπλισμό:
– Μαγνητικός τομογράφος SIGNATM Voyager Voyager

Δείτε περισσότερα

Τμήματα