Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Αμπελοκήπων (Παπαδά)

Βιοιατρική Αμπελοκήπων (Παπαδά)

Βιοιατρική Αμπελοκήπων (Παπαδά)

Η Βιοιατρική Αμπελοκήπων ιδρύθηκε το 2007 και καταλαμβάνει ένα χώρο 11.000 τ.μ. στην οδό Λ. Κηφισίας 132 & Παπαδά. Στο εργαστήριο απασχολούνται 200 άτομα, από τα οποία τα τριάντα πέντε (35) είναι ειδικευμένοι ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Βιοιατρική Αμπελοκήπων (Παπαδά)

Τμήματα