Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Μενίδι (Αχαρνές)

Βιοιατρική Μενίδι (Αχαρνές)

Λεωφ. Αθηνών 5, 136 73, Αχαρνές
(επέκταση Λεωφ. Δημοκρατίας)

n

Λεωφ. Αθηνών 5, 136 73, Αχαρνές
(επέκταση Λεωφ. Δημοκρατίας)

n

Βιοιατρική Μενίδι (Αχαρνές)

Η Βιοιατρική στο Μενίδι (Αχαρνών) λειτουργεί από το Μάιο του 2016 σε αυτόνομο κτήριο 1.150 τ.μ. επί της Λ. Αθηνών 5 και Α. Βρεττού στο Μενίδι (Αχαρνές). Στο εργαστήριο απασχολούνται 35 άτομα, από τα οποία τα 10 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα