Βιοιατρική Ερμού

Βιοιατρική Ερμού

n

n

Βιοιατρική Ερμού

Η Βιοιατρική Ερμού άρχισε να λειτουργεί το 1985 στο Κέντρο της Πόλης της Θεσσαλονίκης. Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από 21 άτομα, εκ των οποίων τα 7 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα