Βιοιατρική Ερμού

Βιοιατρική Ερμού

n

n

Βιοιατρική Ερμού

Η Βιοιατρική Ερμού άρχισε να λειτουργεί το 1985 στο Κέντρο της Πόλης της Θεσσαλονίκης επί της Ερμού 53. Καταλαμβάνει ένα χώρο 420 τ.μ. Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από 21 άτομα, εκ των οποίων τα 7 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα