Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες
για Covid-19

Βιοιατρική Γλυφάδα

Βιοιατρική Γλυφάδα

n

n

Βιοιατρική Γλυφάδα

Η Βιοιατρική στην Γλυφάδα άρχισε να λειτουργεί το 2002 επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 134. Σήμερα λειτουργεί σε αυτόνομο κτίριο 2.200 τ.μ. επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 187 και Άρτης. Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από 71 άτομα, από τα οποία τα 30 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα